مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 528 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M8

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری

عنوان انگلیسی:

The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective

چکیده فارسی:

در این مقاله برنامه ­ریزی تجاری را از دیدگاه کارآفرین نوظهور تجزیه و تحلیل می­کنیم. ما ارزش برنامه­ریزی تجاری را برای کارآفرین در جایی که باید تصمیم بگیرد که آیا برنامه­ریزی کند یا خیر اندازه­گیری می­کنیم و نتایج بحثمان را با مطالعات تجربی که عملکرد سازمان ها را بعد از ورود به بازار مقایسه می­کند، می­سنجیم. با کمک یک قالب کاری تئوریک تصمیم­گیری رسمی نشان می­دهیم که ارزش برنامه­ریزی از امکان ارزیابی اقدامات متناوب و قدرتمند شدن (توانا شدن) برای بهبود استراتژی ناشی می­شود.

قبل از ورود به بازار، علت اصلی ارزیابی، دنبال کردن ایده­های تجاری بد است. نشان می­دهیم که چگونه ارزش     برنامه­ریزی در برابر کسب و کار مورد ملاحظه تعیین می­شود و چگونه به کیفیت برنامه­ریزی بستگی دارد. مدل تئوریک ما، چندین کاربرد آماری و رفتاری را نتیجه داد که با ملاحظات  (مشاهدات) تجربی آورده شده در ادبیات مقایسه      می­کنیم. به­خصوص نشان می­دهیم چگونه مدل تصمیم­گیری عقلائی­مان می­تواند برای توضیح فرضیات مهم و مشاهدات متناقص که بحث برنامه­ریزی تجاری را تقویت کرده­اند، به­کار گرفته شود.

خلاصۀ اجرائی

اگر چه طرح های تجاری به طور مداوم به عنوان پیش نیازی های حیاتی برای ایجاد یک تجارت جدید موفق حمایت شده اند، انتقادهایی نیز در حرفۀ کارآفرینی وجود دارد که به طور جدی مردد است که آیا واقعاً برنامه ریزی تجاری یک فعالیت ارزشمند است.؟! بی نتیجه ماندن تحقیقات تجربی بر این موضوع منجر به بحث ها (مذاکرات) متفاوت از فرآیند برنامه ریزی تجاری شده و بر این موضوع تأکید می کند که ارزش برنامه ریزی به فعالیت های برنامه ریزی خاص و اینکه کارآفرین در این فرآیند چه یادگرفته و چه می داند بستگی دارد.

بحث مداوم در ادبیات به طور خاص نمی تواند دانشگاهی  باشد، چراکه کاربردهای گسترده ای درباره ی چگونگی اجرای برنامه های تجاری توسط کسانی که آن ها را می نویسند و کسانی که آن ها را می خوانند وجود دارد. در بررسی ما، ارزش برنامه ریزی تجاری قبل از ورود به بازار از طریق سود مورد انتظار نشان داده می شود که  این سود ناشی از تصمیم گیری بهتر برای شروع می یاشد وباعث خاتمه دادن به پروژه های تجاری ضعیف قبل از شروع می شود.

به منظور تشریح و توضیح بررسی مان،  مسأله تصمیم کارآفرین نوظهور را قبل از ورود به بازار بررسی می کنیم. بنابراین، ما دیدگاه پیش بینی شده را در مقایسه با اغلب تحلیل های تجربی که فقط در بررسی رابطه بین برنامه ریزی و عملکرد واقعی بازار به کار گرفته می شوند، استفاده میکنیم.

ما یک قالب کاری تئوریک از برنامه ریزی را معرفی می کنیم که به ما اجازه شناسایی و اندازه گیری ارزش برنامه ریزی تجاری را همان طور که توسط کارآفرین نوظهور دیده می شود، می دهد. اگر چه یادگیری و بهینه سازی مجدد تقریباً موجب بهبود و عملکرد بازار می شود، نشان می دهیم که عملکرد واقعی فقط استدلالی در طرفداری از تصمیم کارآفرین برای برنامه ریزی تجارت قبل از شروع است. همچنین ارزش توانا شدن برای ایجاد یک تصمیم پیش بینی شده بهتر بعد از برنامه-ریزی نیز وابسته به کارآفرین است یعنی وارد شدن یا نشدن به بازار.

در حقیقیت، از نقطه نظر پیش بینی، علت اصلی برنامه ریزی تجاری ارزیابی کننده، که پیش بینی های بهتری برای جریان وجوه نقد شرکتی معین تهیه می کند، بدست آمدن نشانه های قابل اطمینان در رابطه با چشم اندازهای آینده ی تجارت برنامه ریزی شده است و بنابراین، کاهش امکان شکست از طریق حفظ ایده های تجاری ضعیف از رسیدن به بازار. به عنوان نتیجه، آن-دسته از پروژه های با دقت برنامه ریزی شده که شروع می شوند،با توجه به امکان بیشترشان برای موفقیت بعد از برنامه ریزی، انتظارات بالاتر را توجیه می کنند.

بنابراین، برای کارآفرین حقیقی، برنامه ریزی فعالیت ها که نشانه های به قدر کافی دقیق را نتیجه می دهد دارای ارزش واضحی است.

بعضی وقت ها، مدل تصمیم گیری عقلایی، فرد را برای تحصیل و درک تصمیمات کارآفرینی که به ظاهر غیرمنطقی هستند، قادر می سازد. برای مثال، حتی زمانی که یک تجارت قبل از برنامه ریزی، نتیجه موردانتظار منفی ای دارد، انتظارات بعد از برنامه ریزی به نحو خوبی ممکن است منجر به تصمیمات عقلایی برای شروع شود. تحلیل های تجربی که فقط ورود به بازار کارآفرین را مشاهده می کنند، ممکن است به طور غلط، این رفتار را به غرور و اعتماد به نفس بالای کارآفرینی نسبت دهند.

از طرف دیگر، اگر در صورت فقدان برنامه ریزی، شکست تجارت محتمل تر از پیروزی اش باشد، یک کارآفرین منطقی که بر فعالیت های برنامه ریزی سرمایه گذاری می کند، با احتمال بیشتری پروژه را مختومه اعلام می کند تا وارد بازار شود. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که امکان خاتمه با کیفیت برنامه ریزی در محیط های پرخطر افزایش می یابد.

با بکارگیری نتایج برای جمعیتی از کارآفرینان نوظهور، فهمیدیم که برنامه ریزی بهتر منجر به کاهشی موردانتظار تا افزایش، در تعداد شروع ها می شود. علاوه براین، اگر برنامه ریزی کمتر از حد عالی باشد، که یک فرض منطقی در رابطه با ارزش های برنامه ریزی است، با این وجود اکثریت کارآفرینان، که دارای طرح تجاری قبل از ورود به بازار هستند، شکست می خورند.