مقاله ترجمه شده سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: باز کردن جعبه سیاه از طریق دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 86 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M899

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: باز کردن جعبه سیاه از طریق دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

عنوان کامل انگلیسی:

High performance work system and performance: Opening the black box through the organizational ambidexterity and human resource flexibility

چکیده فارسی:

این مقاله تحقیقات مرتبط با مدیریت منابع انسانی (HRM) را  با بررسی رابطه بین سیستم کاری با عملکرد بالا (HPWS) و تاثیر آن بر عملکرد شرکت در صنعت هتلداری مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعات اخیر بر این نکته تاکید دارند که نیاز به کاوش های عمیق درباره ی این رابطه  با توجه به ایفای نقش های احتمالی ظرفیت های پویای معین  به عنوان متغیرهای میانجی وجود دارد (Patel، Messersmith، & Lepak، ۲۰۱۳؛ Prieto Pastor & Martin-Perez، ۲۰۱۴) در پژوهش حاضر، یک مدل میانجی گر چند گانه پیشنهاد می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خاص، این تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری منابع انسانی (HRF) و دوسو توانی  سازمانی (OA) نقش میانجی در رابطه بین عملکرد و HPWS ایفا می کند. مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (حداقل مربعات جزئی) برای نمونه ای از شرکت های هتل اسپانیایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از فرضیه های میانجی که براساس آن HRF و OA نقش میانجی اساسی در رابطه ی بین عملکرد و HPWS دارند، حمایت می کنند.

کلید واژه ها:،دوسو توانی  سازمانی، سیستم کاری با عملکرد بالا ،انعطاف پذیری منابع انسانی،عملکرد شرکت

Abstract

This paper contributes to the growing research about Human Resource Management (HRM) by examining the interrelationships between High Performance Work System (HPWS) and their effects on firm performance in the hotel industry. Recent studies stress the need to delve deeper into this link considering the role that may be played by certain dynamic capabilities as mediating variables (Patel, Messersmith, & Lepak, 2013; Prieto-Pastor & Martin-Perez, 2014).

The current study proposes a multiple mediating model and tests the mediation. More specifically, this research establishes that human resource flexibility (HRF) and organizational ambidexterity (OA) play a mediating role in the HPWS-performance relationship.

A variance-based structural equation modeling (Partial Least Squares) has been applied to a sample of Spanish hotel firms. The results obtained support the mediation hypotheses according to which HRF and OA play a critical mediating role in the HPWS-performance relationship.

Keywords: Organizational ambidexterity, High performance work system, Human resource flexibility ,Firm performance