مقاله ترجمه شده پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟ نقش فاصله قدرت، فردگرایی و باورها در مورد دورکاری

مشخصات محصول
قیمت:79000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1259

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Information Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟ نقش فاصله قدرت، فردگرایی و باورها در مورد دورکاری

عنوان کامل انگلیسی:

How does employee cultural background influence the effects of telework on job stress? The roles of power distance, individualism, and beliefs about telework

چکیده فارسی

تحقیقات قبلی در مورد دورکاری و استرس شغلی یافته های مفید و متناقضی گزارش کرده اند و اثرات غیر مشخص و ناکارآمد دورکاری بر سطح استرس شغلی و رفاه کارکنان را نشان داده اند. این مطالعه برای بررسی و مقایسه اثرات سودمند و ناکارآمد دورکاری بر استرس شغلی ، از تحقیقات دورکاری و نظریه ارزش های فرهنگی استفاده می‌کند و نقش تعدیل‌کننده پیشینه فرهنگی کارکنان (به عنوان مثال، فردگرایی و فاصله قدرت) را تحلیل می‌کند که انتظار می رود تأثیر پیشینه فرهنگی از طریق باورهای کارمند در مورد اثربخشی و انزوا اجتماعی ناشی از دورکاری بر اثرات دورکاری منتقل شود. اگرچه تحقیقات قبلی اثرات دورکاری در مشاغل و صنایع مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، اما به موضوعات مرتبط با تأثیر دورکاری بر استرس شغلی در بین کارکنان با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت ، توجه بسیار کمی شده است. برای اجرای موفقیت آمیز سازوکارهای دورکاری، سازمان ها باید نسبت به تاثیر یا عدم تاثیر پیشینه فرهنگی کارکنان بر اثربخشی دورکاری آگاهی داشته باشند. همه‌گیری کووید-۱۹ و اجرای سازوکارهای دورکاری در بسیاری از کشورها اهمیت درک تأثیر فرهنگ بر رابطه ی دورکاری و رفاه کارکنان را تشدید می‌کند. فرضیه ها از طریق یک مطالعه پیمایشی سه مرحله ای با ۶۰۴ کارمند دورکار از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج نشان می‌دهد که دورکاری فقط زمانی موجب کاهش استرس شغلی می شود که کارکنان باور نداشته باشند که دورکاری منجر به انزوای اجتماعی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که  کارمندانی که امتیاز بیشتری در آزمون فاصله قدرت کسب کرده اند، باورهای منفی بیشتری در مورد دورکاری دارند، در حالی که کارکنان با امتیازات فردگرایی بالاتر، باورهای مثبتی در مورد اثربخشی دورکاری دارند.

کلیدواژگان: دورکاری، کار در خانه، استرس شغلی، ارزش های فرهنگی، مدیریت میان فرهنگی، انزوای اجتماعی

Abstract

Previous research into telework and job stress is characterized by inconsistent findings and reported beneficial, nonsignificant, and dysfunctional effects of telework on employees’ job stress levels and well-being. To investigate when the effects of telework on job stress are beneficial versus dysfunctional, the study draws on telework research and cultural value theory and analyzes the moderating role of employee cultural background (i.e., individualism and power distance), the influence of which on the effects of telework is expected to be transmitted by an employee’s beliefs about telework effectiveness and isolation. Although prior research analyzed the effects of telework in different occupations and industries, a very important matter has received very little attention – namely, the effects of telework on job stress across employees with different cultural backgrounds. To successfully implement telework arrangements, organizations must know whether employee cultural background influences the effectiveness of telework. The current COVID-19 pandemic and the related implementation of telework arrangements in many countries amplify the importance of understanding the influence of culture on the effects of telework on employee well-being. The hypotheses are tested through a three-wave survey study with 604 teleworkers from different countries. The results indicate that telework only reduces job stress when employees do not believe that telework will lead to social isolation. The study further expands telework research by showing that employees with high power distance scores have negative beliefs about telework, whereas employees with high individualism scores have positive beliefs about the effectiveness of telework.

Keywords: Telework, Working from home, Job stress, Cultural values, Cross-cultural management, Social isolation

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد