مقاله ترجمه شده :  دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان

دسته بندی: -

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 654 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R24

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان

عنوان انگلیسی:

Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence

چکیده فارسی:

در توسعه ی شخصیت، نظریه دلبستگی، به صورت خاص با هوش هیجانی در ارتباط با اجتماعی شدن از طریف عواطف ارتباط دارد که در حوزه ی کودک- مراقب قرار می گیرد. بر مبنای پژوهش های بارتلمو و هوروویتز (۱۹۹۱) درباره ی پیوند بین دلبستگی، عزت نفس و اجتماعی بودن، این پژوهش به بررسی همبستگی های بین انواع دلبستگی بزرگسالان، سطح عزت نفس و توسعه ی هوش هیجانی می پردازد. ۶۵ بزرگسال با استفاده از مقیاس دلبستگی بزرگسالان، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، آزمون هوش هیجانی ارزشیابی شدند. نتایج نشان داد که انواع دلبستگی در بین بزرگسالان بر سطح عزت نفس و توسعه ی هوش هیجانی تاثیر دارد.