مقاله ترجمه شده : دستیابی به پایداری زیست محیطی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 235 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M766

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ :  دستیابی به پایداری زیست محیطی: موردی برای مشارکت چند لایه در میان رشته ها و بازیکنان

عنوان انگلیسی:

Achieving environmental sustainability: The case for multi-layered collaboration across disciplines and players

چکیده فارسی:

پارادایم توسعه پایدار  (SD) تولید و مصرف جهانی ومشروعیت سازمانها را به چالش میکشد. در این مقاله، ما پاسخهای سازمانی به چالشهای مشروعیت را که بوسیله توسعه پایدار ایجاد شده است را بررسی میکنیم. سازمانها ابتدائا به توسعه پایدار با “اکو بهره وری” و مسئولیت اجتماعی سازمان، پاسخ داده اند. اخیرا، فرآیند همکاری چند لایه  را مشاهده نمودیم که در اینجا آن را “پیوندزنی ” مینامیم. در این رویکرد، سازمانها، منافعشان را با منافع ذینفعان کلیدی یعنی دولت، بازیگران سیاسی، عموم، مشتریان و سازمانهای غیردولتی، در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی، ترکیب میکنند. این مطالعه اکتشافی، چنددین مثال از راهبرد پیوندزنی را تشریح میکند. ما بررسی میکنیم که سازمانها بوسیله پیوندزنی و همچنین تبدیل سیستم سرمایه داری در این فرآیند، چگونه متحول میشوند.

  1. ۱. مقدمه

طی ۲۵ سال گذشته، شواهد علمی بارها بیان نموده اند که قسمت اعظم زوال در سیستمهای زمینی ما بدلیل الگوهای فعالیتهای انسانی ایجاد میشود (راک استروم و دیگران،۲۰۰۹؛ توماس و دیگران،۲۰۰۴). انتظار میرود که تا ۲۰۴۲، جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر برسد و اقتصاد جهانی به لحاظ حجمی، ۳ برابر شود و همراه با آن، آلودگی و زباله، دوبرابر گردد. تمرکز کربن در اتمسفر زمین هم اکنون بیش از ۳۹۰ppm است و افزایش یافته است که این موضوع از نظر دانشمندان، خطرناک است. اگر این اعداد شدیدا کاهش نیابند، سبب گرمایش جهانی فاجعه آمیز خواهند شد (بوش و شیریواستاوا،۲۰۱۱).

برخلاف پاسخهای گوناگونی از جانب دولت، سازمان و بخشهای جامعه مدنی به این موضوع داده شده است، شواهد فزایندهای مبنی بر این وجود دارد که نسلهای آینده، همچنان با چالشهای مهمی در دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی  (ES) مواجه خواهند بود. میزان زیادی از نیتروژنی که در محیط فعال است، سبب زیان قابل توجه به بهره وری اکوسیستمهای آبزی و زمینی میشود. ترکیب بزرگ مقیاس رودخانه ها و سایر مجموعه های آبی و تقاضای زیاد آب، منجر به کمبود آب شده است. ۲٫۵ میلیارد نفر از افراد بدلیل فقدان سیستمهای دفع زباله جامد و سیسم بازیافتی، به بهسازی بهداشتی دسترسی ندارند. هر ساله، ۵۰ میلیون بشکه نفت به ۵۰۰ میلیون کیسه پلاستیکی تبدیل میشوند که میلیونها کیسه در سواحل خطوط ساحلی هستند. تولید سالانه ساخت وساز و زباله ناشی از تخریب، بسیار زیاد است. همچنان ۸۵% از مصرف انرژی جهانی وابسته به سوختهای فسیلی غیرقابل بازیافت است و احتراق آنها، میلیونها تن کربی را هر ساله در جو آزاد میکند (ژو و دیگران،۲۰۱۰؛ راک استرم و دیگران،۲۰۰۹).

Abstract

The sustainable development (SD) paradigm challenges global production and consumption, and the legitimacy of corporations. In this paper we examine corporate responses to legitimacy challenges posed by SD. Corporations initially responded to SD with “eco-efficiency” and corporate social responsibility. More recently, we observe a process of multi-layered collaboration that we here call “hybridization”. In this approach corporations meld their interests with those of key stakeholders – government, political actors, public, consumers, and non-governmental organizations – in the process of achieving environmental sustainability. This exploratory study describes several examples of the hybridization strategy. We explore how corporations are being transformed by hybridization and also transforming the capitalist system in the process.

Keywords: Sustainability,Hybrid,Environment,Organizations,Environmental change,Development