مقاله ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

مشخصات محصول
قیمت:31000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h421

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

عنوان انگلیسی:

Gross profit manipulation through classification shifting

چکیده فارسی:

تحقیقات موجود در زمینه تغییر طبقه بندی، به بررسی دستکاری درآمدهای اصلی از طریق تغییر هزینه های اصلی به اقلام ویژه که درآمد GAAP (اصول کلی پذیرفته شده حسابداری) را ثابت نگه داشته است، می پردازند. ما به بررسی دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر در هزینه کالاهای فروش رفته به هزینه های عملیاتی که درآمد اصلی را ثابت نگه می دارد، می پردازیم. ما دریافتیم که مدیران معمولا تغییر طبقه بندی هزینه کالاهای فروخته شده به عنوان هزینه های عملیاتی را فقط برای برآوردن سود ناخالص دوره ی گذشته، انجام می دهند. ما همچنین دریافتیم که مدیران هزینه های کالاهای فروش رفته را به هزینه های فروش، هزینه های عمومی و اداری و هزینه های تحقیق و توسعه تغییر می دهند.با این حال، احتمال این که هزینه کالاهای فروخته شده را به هزینه ی عمومی و اداری  تغییر دهند، بیشتر است.

کلمات کلیدی: سود ناخالص، تغییر طبقه بندی، دستکاری سود، هزینه های عملیاتی، تحقیق و توسعه، SG&A

Abstract

The existing research on classification shifting has examined the manipulation of core earnings through shifting of core expenses to special items keeping the GAAP earnings constant. We examine the manipulation of gross profits through shifting of costs of goods sold to operating expenses keeping core earnings constant. We find that managers, on average, misclassify costs of goods sold as operating expenses in order to just meet prior period’s gross margin. We also find that managers shift costs of goods sold to both selling, general and administrative expenses and research and development expenses. However, they are more likely to shift costs of goods sold to the latter.

Keywords: Gross profits,Classification shifting,Earnings manipulation,Operating expenses,R&D,SG&A

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد