مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری: درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی

دسته بندی:

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 344 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۲۸ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H235

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  درک افشا ریسک به عنوان  یک تابع  از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی شرکت نفت Burmah ، ۱۹۷۱-۱۹۷۶

عنوان انگلیسی:

Understanding risk disclosures as a function of social organisation: A neo-Durkheimian institutional theory-based study of Burmah Oil Company 1971-1976

چکیده فارسی:

این مقاله نظریه نهادی دورکیمی جدید را برای شناسایی الگوهای ارتباطات اجتماعی در شرکت نفت برمه در بازه زمانی ۱۹۷۶ – ۱۹۷۱ بررسی می کند و ارزیابی می کند که آیا درک ریسک و روش هایی برای مدیریت ریسک بحث شده در افشاگری های ریسک برای گزارش های سالیانه شرکت نفت برمه شامل الگوهای روابط اجتماعی می شوند یا نه. با استفاده از منابع آرشیوی الگوی غالب روابط اجتماعی در دوره زمانی ۱۹۷۳ -۱۹۷۱ به عنوان سلسله مراتب شناسایی شده است و در دوره ۱۹۷۶ – ۱۹۷۴ به عنوان مجزا مشخص شده است؛ تغییر در الگوی روابط اجتماعی نتیجه حاصل از بحران نفتکش های دریایی در سال ۱۹۷۴ است. به طور ویژه، افشارگری ریسک گزارش سالیانه برای در بر گرفته شدن با الگوهای غالب روابط اجتماعی حاصل شده اند. تحقیق های افشای ریسک قبلی بر روی بررسی ویژگی های اصلی افشاگری های ریسک تمرکز کرده اند. این تحقیق نظریه نهادی دورکیمی جدید را نشان می دهد که ممکن است توصیفی غیر رسمی محور را برای افشاگری های ریسک گزارش سالانه ارائه کند.

کلمات کلیدی: افشای ریسک، گزارش مالی، صنعت نفت، نظریه نهادی دورکیم جدید

  • مقدمه:

مدیریت ریسک حالا به عنوان یک فعالیت مهم اساسی برای موفقیت اهداف استراتژیک یک شرکت در نظر گرفته می شود. در نتیجه، تهیه کنندگان نیاز به به عهده گرفتن مسئولیت برای این تضمین دارند که یک سیستم مدیریت ریسک ” در مدیریت نرمال شرکت و فرایندهای دولتی گنجانیده شده است” (شواری گزارش دهی مالی، ۲۰۱۴ صفحه ۲). به ویژه، تابعی از سیستم مدیریت ریسک به مدیران پشتیبان در مدیریت بهتر شرکت محدود نمی شود؛ فرایند مدیریت ریسک نیز اطلاعات ریسک را تولید می کند که می توانند در دسترس عموم قرار بگیرند. انتشار این اطلاعات ریسکی به عنوان یک مسئولیت مهم یکسان برای مدیران در نظر گرفته می شود که این اطمینان را حاصل می کند ” که  سهامداران و سایر ذینفعان به خوبی در مورد ریسک های اصلی و ابعاد شرکت آگاه هستند” (شورای گزارش دهی مالی، ۲۰۱۴، صفحه ۱).