مقاله انگلیسی ترجمه شده دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 853 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M83

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

عنوان انگلیسی:

Tacit knowledge: review and possible research directions

چکیده فارسی:

هدف: اغلب تعریف دانش ضمنی به دلیل ویژگیهایش که غیر قابل بیان است، مشکل است. ادبیات بر تأثیر دانش ضمنی روی موضوعات خاص مدیریت دانش مانند یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، استراتژی مدیریت دانش و …. تأکید دارد. اما این بین شکاف های تحقیقاتی وجود دارد. این مقاله هدفش فراهم آوردن جهتی برای تحقیقات آینده در این حوزه از مباحث می باشد.

طراحی/ متدلوژی/ رویکرد: بررسی ادبیات موجود این نکته را برجسته می نماید که شکاف هایی در ادبیات نقش دانش ضمنی وجود دارد که این وضوع در این پژوهش با سوالاتی برای تحقیقات آینده دنبال می شود.

یافته ها: با توجه به غنای دانش ضمنی، مولفان بر این باورند که سوالات پیشنهادی راهی را برای صاحبنظران برای بررسی و توسعه درک وسیعتر از نقش بکارگیری دانش ضمنی در موضوعات خاص مدیریت دانش ارائه میدهد.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: مولفان، این موضوع را که محدودیت هایی برای این مقاله وجود داشته را تأیید می نمایند. از جمله تمرکز بر بررسی دانش ضمنی و نپرداختن به شکل های دیگر دانش، این مطالعه نقش دانش ضمنی وکاربردش در حوزه های مرتبط با مدیریت دانش را نشان می دهد و سر انجام اینکه این مطالعه فقط جهت هایی را برای تحقیقات آینده به جای ارائه نتایج مطالعه پیشنهاد میکند که این دور از جامع بودن است.

اساس/ ارزش: این مقاله به بررسی ادبیات موجود در رابطه با اینکه دانش ضمنی چگونه درک شده و بکارگیری آن در حوزه های مدیریت دانش می پردازد. بررسی ادبیات موجود شکاف هایی را در رابطه با نقش دانش ضمنی برملا می سازد.

واژگان کلیدی: دانش ضمنی، دانش آشکار، مدیریت دانش، تحقیق

مقدمه

در چشم انداز جهانی فعلی، تغییر در سازمان ها و محیط کسب وکار اغلب در فضایی وسیع اتفاق می افتد. در نتیجه بینش اداره شرایط اقتصادی نامطمئن برای خلق ادراک دانش جدید و پیامدها به طور مستمر در صنایع پرورش می یابد. طبیعت رو به رشد محیط های کسب وکار ناشناخته اغلب ضرورت درک وسیعتر از نقش دانش ضمنی و انتشارش به هر دو شکل بیرونی ودرونی به سازمان را تحریک می نماید. یکی از راههای ترغیب درک دانش ضمنی در سازمانها از یک چشم انداز روند مانند، می تواند بدست آید که دانش ضمنی بدست آمده در طی زمان از امور عادی سازمان را جمع آوری نماییم. اگرچه واضح است؛ درک دانش ضمنی از این دیدگاه کمتر از درک همه پویایی های ناملموس پیرامون خلق، تصویب و انتشار دانش ضمنی است.

اساس بررسی عمیق دانش ضمنی نیاز به آشکار شدن بیشتر اهمیت آن و کاربردش درحوزه های مدیریت دانش دارد. این شامل تأثیر بکارگیری دانش ضمنی در رویکرد استراتژیک به دانش سازمانی، نقش دانش ضمنی در یادگیری سازمانی، انتقال دانش ضمنی از طریق ذکر روایت و یا تعریف داستان، نفوذ دانش ضمنی در سرمایه فکری، استفاده از آن در ارتباطات کارکردی، تیم ها و شبکه های دانش و سرانجام ارتباط دانش ضمنی در فناوری اطلاعات سازمانها است. همچنین به طور گسترده ای بیان شده که دانش ضمنی زمینه ای است و تفسیر آن برای انتقال، نیاز به چندین ذینفع دارد. از این رو صرفا بحث در مورد دانش ضمنی نه تنها مفید نیست بلکه موضوعی نامناسب نیز هست. چیزی که کمتر تشویق شده و بیشتر از همه در گفتگوهای صاحبنظران مطلوب است؛ بررسی این موضوع می باشد که چگونه دانش ضمنی می تواند بهتر بکار گرفته شود.. برای این هدف، مولفان قصد دارند دستورالعملهای پژوهشی مفیدی در این مطالعه ارائه دهند.

ادبیات موجود مدارک کافی برای حمایت از اهمیت دانش ضمنی فراهم می آورد و تعداد زیادی مطالعات در این راستا انجام شده است. با این حال جاهایی در ادبیات وجود دارد که برای کشف انها نیاز به بررسی گسترده بخشهایی دارد مانند اینکه دانش ضمنی در ادبیات چگونه درک می شود و ارتباط آن با حوزه های خاص مدیریت دانش مانند استراتژی مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، داستان سرایی، سرمایه فکری، ارتباط کارکردی، شبکه دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ چگونه است. در ادامه مولفان بحث میکنند که چه شکاف مهمی با توجه به مطالعه دانش ضمنی در این حوزه ها وجود دارد و تعدادی سوالات مرتبط به عنوان پرسش برای تحقیقات آینده در درک و نقش پدیده دانش ضمنی مطرح می شود.