مقاله ترجمه شده : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 917 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H355

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  دارایی های نقدی و کیفیت درآمد: شواهد از بازار اصلی و جایگزین بریتانیا

عنوان انگلیسی:

Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets

چکیده فارسی:

در این مقاله اهمیت کیفیت درآمد به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده دارایی های نقدی توسط شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در میان عوامل دیگر، ماهیت درآمد ها (مثبت یا منفی) و سطح افشای مالی، که توسط بازارهایی که در آن شرکت ها فهرست شده اند (بازار اصلی یا بازارهای سرمایه گذاری جایگزین AIM در انگلستان) را بررسی می کند. براساس نمونه ‌ای که دوره سال های ۱۹۹۸-۲۰۱۵ را پوشش می ‌دهد، ما شواهدی را ارایه می ‌دهیم که با کاهش کیفیت درآمد، شرکت‌ ها تمایل به نگهداری دارایی نقدی بیشتری دارند، به جز هنگامی که شرکت ها در هر دو بازار اصلی و AIM متحمل زیان می شوند. علاوه بر این، ما مدرکی ارائه می دهیم که اطلاعاتی که به وسیله کیفیت درآمد منتقل می شود، تعیین کننده تر از میزان ذخائر نقدی برای بازار اصلی است تا شرکت های AIM (که سطح افشای مالی و نظارت پایین تر است). به طور کلی، شواهد ما نشان می دهد که تراز نقدی تحت تأثیر مثبتِ وجود عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر ، ناشی از کیفیت ضعیف درآمدها است، همچنین از وجود سطوح پایین تر نظارت بر مقررات و وقوع زیان‌ ها است، که هر دو اهمیت کیفیت درآمد را به عنوان یک عامل تعیین کننده در سطوح نقدینگی کاهش می ‌دهند. نتایج ما همچنین نشان می دهد که به نظرشرکت هایی با سطوح بالاتری از ناپایداری درآمدها،  از داشتن دارایی های نقدی بیشتر بهره مند می شوند تا از وابستگی به منابع مالی گران قیمت جلوگیری کنند.

کلید واژگان : بازارهای جایگزین، دارایی های نقدی، کیفیت درآمد، افشای مالی، عدم تقارن اطلاعاتی

Abstract

In this paper we investigate the importance of earnings quality as a determinant of cash holdings by companies, exploring among other factors the nature of earnings (positive or negative) and the level of financial disclosure, proxied by the market where firms are listed (Main or AIM-Alternative Investment Markets in the United Kingdom). Based on a sample covering the period of 1998–۲۰۱۵, we provide evidence that as earnings quality decreases, firms tend to hold more cash except when firms are facing losses in both Main and AIM markets. In addition, we document that information conveyed by earnings quality is a more important determinant of cash reserve levels for Main Market than for AIM firms (where the level of financial disclosure and oversight is lower). Overall, our evidence suggests that cash balances are positively influenced by the presence of greater information asymmetries arising from poor earnings quality but also from the existence of lower levels of regulatory oversight and the occurrence of losses, both of which reduce the importance of earnings quality as a determinant of cash levels. Our results also imply that companies with higher levels of earnings opaqueness seem to benefit from having higher cash holdings so as to avoid dependence from costly external funding.

Keywords Alternative markets,Cash holdings,Earnings quality,Financial disclosure,Information asymmetry