مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: خط مشی ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 290 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M69

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: خط مشی ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی

عنوان انگلیسی:

Regulation , public policy ,and investment in communications infrastructure

چکیده فارسی:

تعداد رو به افزایشی از کشورها سیاست های ارتباط از راه دور را، در طلب یافتن رویکردهایی که نوآوری و سرمایه گذاری را در خدمات و شبکه های ارتباطی بهتر حمایت کند، مورد بازبینی مجدد قرار داده اند. علاوه بر ابزارهای تنظیمی، رنج وسیعی از سیاست های مالی و صنعتی قدرت و زندگی تازه یافتند. این ابزارها اشکال قانونی و غیرقانونی در اکو سیستم فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در روش های پیچیده تحت تاثیر قرار می دهند و بعضی اوقات اثرات غیرذاتی بر عملکرد متراکم دارند. طراحی سیاست ها بوسیله تعادل بین موضوعات سیاسی بلند مدت و کوتاه مدت پیچیده تر است. این مقاله به بررسی اثرات فردی و جمعی مقررات و دیگر ابزارهای سیاست بر محرک های سرمایه گذاری در ارتباطات پیشرفته می پردازد. این مقاله هم چنین نظارت (حکمرانی) را بعنوان مشکل «میزان سازی» یک سیستم فوق العاده پویا و تطبیقی مفهوم سازی می کند. متغیرها شامل ترکیبی از مقررات و خط مشی ها می باشند اما آنها دلالت های متفاوتی برای پیامدهای این ناحیه دارند، مهم تر تعادل بین عملکرد ثابت و پویا.

۱-مقدمه

تشخیص اهمیت شبکه های نسل جدید با باندهای پهن و ابر پهن برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است (R¨ oller &Waverman,2001; Waverman, Meschi,&Fuss,2005; World Bank,2009) تعداد زیادی از شرکت ها در جستجوی توسعه چارچوب های سیاسی هستند که نوآوری و سرمایه گذاری تقویت شده ای را در خدمات و شبکه های ارتباطی پیشرفته تسهیل می کنند. بعلاوه مقیاس های مقرراتی که در طی دو دهه گذشته در قلب اصلاحات بوده اند، برنامه های سیاسی مالی و صنعتی مانند محرک های مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی-دولتی، و سرمایه گذاری دولتی اهمیت دوباره کسب کردند. (OECD,2008) چنین مقیاس هایی بطور گسترده در طول تاریخ به کار گرفته شده است، اما در بیشتر کشورها با شروع لیبرالیسم و خصوصی سازی  این مقیاس ها برگشتند. ملت های کمی هم چون کره جنوبی (e.g., Chung 2006)، ژاپن (e.g., Ida, 2006)  و کشورهای وابسته به شمال اروپا (e.g., Eskelinen, Frank, & Hirvonen, 2008) محکم به لیبرالیسم متعهد بودند، یک نقش متمم قوی برای بخش عمومی قائل بودند. دیگران، مثل ایالت متحده آمریکا، به شدت بیشتری به نیروهای بازار بی قید و بند متکی هستند. با شتاب گرفتن رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸، تعداد فزاینده ای از کشورها در اشکال مداخله دولت تجدیدنظر می کنند. برای مثال، استرالیا برنامه هایی برای پروژه ستون فقرات پهن عمومی-خصوصی سراسر جهان اعلام کرده است. عمل ترمیم و سرمایه گذاری مجدد (ARRA) در سال ۲۰۰۹ ۷٫۲ بیلیون سرمایه پولی آمریکا را به دسترسی باند پهن در مناطقی که تحت خدمت بودند و یا نبودند اختصاص داد. بعلاوه، برنامه ترمیم اقتصادی اروپا (EERP) سال ۲۰۰۸ شامل اختصاص سرمایه به دسترسی باند پهن با سرعت بالا است. تعدادی از ملت های اروپائی شامل انگلیس و فرانسه استفاده از سرمایه دولتی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام کرده اند. این تغییر قابل ملاحظه ای در نیروی خط مشی است که در طول دهه های اخیر، بطور برجسته ای با مقیاس های مقرراتی مرتبط بوده است که مستلزم تسهیل انتقال از امتیاز انحصاری به یک محیط بازار باز می باشند. این اصلاحات بر عقیده سنگینی مبتنی بود که بازار رقابتی بهتر از سرمایه گذاری و نوآوری حمایت می کند، یک بینش سیاسی که در این تعادل دوباره مجددا ارزیابی شده است.

طی انتقال از انحصارطلبی به رقابت، سیاست قانونی متناسب با ساختار بازاری تاریخی، عمومی توسعه پیدا کرد. این رویکرد معقولی بود و به توسعه برنامه هایی استادانه برای تسهیل این انتقال منجر شد. اگرچه طراحی محرک های سرمایه گذاری و نوآوری در شبکه های نسل بعد از سه طریق نسبت به نسل گذشته متفاوت اند. اولا، ارتباط از یک محیط انحصاری به یک اکو سیستم بازیگران چندگانه قانونی و غیرقانونی استنتاج شدند. ثانیا”، فرم های جدید رقابت داخلی و همکاری، خصوصی هستند. روابط رقابتی بین بازیگرانی که با روابط مکمل قوی با هم زندگی می کنند، به فرآیندهای بازاری خیلی پویا و پیچیده منجر شده است (Brandenburger & Nalebuff, 1996; Farrell & Weiser, 2003). سوم، بخش مهمی از زیرساخت های جدید بایستی ساخته شوند، همچنین با ارتقاء شیکه های موجود یا با جمع کردن شبکه های جدید از حافظه. هزینه کامل ارتقاء زیرساخت های آمریکا به فرا باندهای پهن، برای مثال در حد تخمینی ۳۵۰ بیلیون دلار آمریکا، بیش از ۷بار در سال ۲۰۰۷ سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. با وجود این چالش ها، قوانین مجبورند با دقت مفاهیم آن را برای تصمیمات نوآوری و سرمایه گذاری که توسعه آینده این بخش را شکل می دهد در نظر بگیرند. بنابراین قوانین و خط مشی ها مجبورند هم بعنوان پاسخ های درونی به شرایط بخش موجود و هم عملکرد گذشته به خوبی نیروهای بیرونی در شکل دادن آینده این بخش درک شوند. اینها تا آنجا که خط مشی گذاران رهنمودهایی درباره اینکه چطور مداخله گرها در محیط بازار طراحی می شوند داشته باشند، رویدادی بیرونی اند. تحت شرایط عدم اطمینان، میزان و شکل رهنمودهای سیاسی بوسیله نگرش راهنمایی منطقه ای و ملی برای این بخش تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. مقررات و خط مشی ها هم چنین در یک چشم انداز مادی بیرونی هستند: مقیاس ها در دوره t تصمیمات نوآوری و سرمایه گذاری پیشرو را تحت تاثیر قرار می دهند و بنابراین ساختار بازار را در دوره های آینده t+n شکل می دهند.