مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه : تبدیل تغییرات خط‌ مشی ملی به روش های مدیریت منابع انسانی محلی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 344 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی ) 

کد محصول:M52

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت  با ترجمه : تبدیل تغییرات خط‌مشی ملی به روشهای مدیریت منابع انسانی محلی

عنوان انگلیسی:

Translating national policy changes into local HRM practices

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله بررسی این مطلب است که چگونه خط مشی‌های ملی در مورد مدیریت غیبت ناشی از بیماری توسط مدیران منابع انسانی با استفاده از تدوین و به کار‌گیری چارچوبی تحلیلی که دارای ۳ بعد ترجیحات فردی، چارچوب‌بندی مجدد استراتژیک و زمینه محلی است، به روشهای مدیریت منابع انسانی محلی تبدیل می‌گردد.

طرح- این مقاله براساس اسناد سیاسی و مصاحبه با مدیران منابع انسانی در موسسات قانونی آلمانی قرارا گرفته است. حوزه نظری بحث بر روی مدیریت منابع انسانی و چارچوبهای نهادی است.

یافته‌ها- این مقاله نشان می‌دهد که ترجیحات فردی گوناگونی بین تفسیرهای مدیران منابع انسانی از سیاست ملی وجود دارد. اما در چارچوب بندی مجدد استراتژیک ، سازمانها بر اساس یک دیدگاه مدیریت گرایانه عمل می‌کنند: آنها بر کاهش غیبت از طریق افزایش کنترل کارکنان به جای روشهای سازمانی چارچوب‌بندی مجدد که ممکن است بر روی سلامت کارکنان تاثیر گذارد تاکید می‌کنند. زمینه های محلی روابط نابرابر قدرت بین کارکنان مختلف را تقویت می‌کند: مدیران منابع انسانی یا مدیران صف؛ کارکنان حرفه‌ای یا اجرایی؛ مردان یا زنان. این مقاله به درک اینکه چگونه تغییرات در بافتهای نهادی به سازمانها و نقش مدیران منابع انسانی داخل این فرایند تبدیل می‌شوند، کمک می‌کند.

محدودیت های تحقیق- ااین مقاله فرایند تبدیل را در یک محیط ویژه بررسی می‌کند. مفیدتر است که حوزه این تحقیق را به بافتهای نهادی دیگر و سازمانها ی دیگر توسعه دهیم و طیف متنوعی از بازیگران را برای توسعه دانش تعامل در فرایند تبدیل درگیر کنیم.

ارزش- این مقاله نتایج تجربی و عملی در زمینه تبدیل ارائه می‌نماید یعنی مفهوم سازی مدیریت منابع انسانی در یک محیط نامطمئن از نهادهای ملی در حال تغییر.

کلید واژه‌ها- سیاست دولت، مدیریت منابع انسانی، غیبت ناشی از بیماری، غیبت، تغییر سازمانی، نظریه سازمان

معرفی

به طور سنتی مدیریت منابع انسانی بافت نهادی را تحت تاثیر محدود کنندگی و اثر تنظیمی قوانین کارگری و بازارهای کار بر روی روشهای مدیریت منابع انسانی می‌داند. این مطالعات نشان میدهد که روشهای مدیریت منابع انسانی سازمانی انعکاسها یا پاسخ به فشارهای نمایندگیهای قانونی است که بر اهمیت تغییرات محیطی برای روشهای مدیرت منابع انسانی تاکید می‌کنند. تعداد روبه افزایشی از مطالعات بین‌المللی تاثیر محیطهای نهادی را بر روی مدیریت منابع انسانی تحلیل کرده و دریافته اند که علی رغم گرایشهای جهانی به تمرکز زدایی یا تحول در مدیریت منابع انسانی، نهادهای ملی هنوز برای تشریح تنوع بین کشورهای مختلف لازم و ضروری هستند. اما روابط بین مدیریت منابع انسانی و بافت نهادی ملی به نظر یک طناب نسبتا ضخیم برای تعادل می‌باشد.

ما بر اساس کار باکسنبام یک چارچوب سه بعدی را برای تحلیل فرایند تبدیل خط‌مشی ملی مربوط به مدیریت غیبت ناشی از بیماری به کار می گیریم. بعد اول ترجیحات فردی شامل ان عناصری می‌شود که مدیران منابع انسانی در خط‌مشی گذاری بسیار مهم می‌دانند. چارچوب بندی مجدد استراتژیک شامل چگونگی ارجاع خط مشیهای جدید به مباحث استراتژیک و عملکرد می‌باشد. بعد نهایی زمینه محلی ادغام عناصر خط مشی ملی جدید با روشها و رویه های محلی موجود اشاره دارد. بر اساس اسناد خط‌مشی‌گذاری و مصاحبه‌ها در سازمانها تجربیات عملی نشان می‌دهد چگونه مدیران منابع انسانی خط‌مشیهای ملی را به طرق گوناگون تفسیر می‌کنند. اما چارچوب‌بندی ساختاری اغلب مدیریتگرایانه بود در حالی که زمینه محلی بیشتر روابط نابرابر قدرت را تقویت می‌کند. فرایند تبدیل خط‌مشی ملی نشان می‌دهد که چگونه ترجیحات مدیران منابع انسانی به تنهایی در خط مشیها و روشهای سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرند مانند بسیاری از سازمانها که تمایل دارند تا از مشکلات عمیقتر پرهیز کنند که به طور بحث‌‌انگیزی با خط‌مشی ملی برخورد می‌کنند.