مقاله ترجمه شده سیستم مدیریت خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر به اشتراک گذاری داده های بلاکچین IoT و رایانش مرزی

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1200

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Alexandria Engineering Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  سیستم مدیریت خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر به اشتراک گذاری داده های بلاکچین IoT و رایانش مرزی

عنوان کامل انگلیسی:

Supply chain financial service management system based on block chain IoT data sharing and edge computing

چکیده فارسی

اجرای سیاست “اینترنت +” که مورد حمایت دولت نیز می باشد به توسعه سریع تامین مالی اینترنتی منجر شده است. به منظور ارتقاء مدل‌های توسعه کسب‌وکار، به عنوان یک کار پیشگام برای بانک‌هایی که در خدمت اقتصاد واقعی هستند، زنجیره‌های تامین برای رفع مسائل شرکت‌های کوچک و متوسط ​​از جمله تامین مالی شرکت ها، نیازهای تحول و توسعه خود بانک ها و ارتقای فناوری لجستیک، توسعه می‌یابند. رایانش مرزی به یک پلتفرم باز اشاره دارد که شبکه، پردازش داده ها، ذخیره سازی و توابع اصلی برنامه های کاربردی را ادغام میکند، و میتواند نزدیکترین سرویس انتهای صفحه را نزدیک به منابع داده شیء ارائه دهد تا هوش کاربردی، زمان آنی، امنیت و حریم خصوصی را برآورده نماید. . هسته اصلی تامین مالی زنجیره تامین، ایجاد یک طرح بهینه است که بتواند به طور موثر تامین مالی زنجیره تامین را کنترل کند. با ادغام ادبیات تامین مالی زنجیره تامین، هزینه تسویه در زنجیره تامین قابل حل است. این مقاله بر اساس تحقیقات نظری، تامین مالی زنجیره تامین و فناوری بلاکچین را تحلیل می‌کند. در ترکیب با وضعیت خاص فعلی بلاکچین در تامین مالی زنجیره تامین، سیستم مدیریت، جریان نقدی زنجیره تامین و سیستم کنترل ریسک تحلیل می‌شوند. تمام طرف های تامین مالی زنجیره تامین، سیستم کنترل ریسک تامین مالی زنجیره تامین را بهینه می‌کنند و در عین حال هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهند و کارایی شرکت را بهبود می‌بخشند، که ریسک همه طرف‌های تامین مالی زنجیره تامین را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. محیط بلاکچین IOT مبتنی بر داده های اشتراکی و پردازش پیشرفته داده ها اهمیت نظری و عملی بسیار زیادی برای ارتقای توسعه بانک های تجاری و شرکت ها دارد.

کلمات کلیدی بلاکچین. اینترنت اشیا؛ محاسبات مرزی؛ تامین مالی زنجیره تامین؛ بانک تجاری

Abstract

The implementation of the ‘‘Internet +” policy advocated by the state has also led to rapid development of Internet finance. In order to promote changes in business development models, as a pioneering work for banks serving the real economy, supply chains are being developed to address small and medium-sized enterprises. The financing of enterprises, the transformation and development needs of banks themselves, and the promotion of logistics technology. Edge computing refers to an open platform that integrates network, data processing, storage and application core functions, and can provide the closest end-of-page service near the object data source to meet real-time, application intelligence, security and privacy Sexual needs. The core of supply chain financing is to establish an optimized plan that can effectively control supply chain financing. By integrating the financing literature of the supply chain, the settlement cost in the supply chain can be solved. Based on theoretical research, this article analyzes supply chain financing and block chain technology. Combined with the current specific situation of block chain in supply chain financing, the management system, cash flow of the supply chain, and risk control system are analyzed. All parties to the supply chain financing optimize the supply chain financing risk control system while reducing business costs and improving corporate efficiency, which greatly reduces the risks of all parties in the supply chain financing. The block chain Iota environment based on shared data and advanced data processing has very powerful theoretical and practical significance for promoting the development of commercial banks and enterprises.

Keywords: Block chain; Internet of things; Edge computing; Supply chain finance; Commercial bank

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد