مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 700 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M85

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Occupational Injury in America: An analysis of risk factors using data from the General Social Survey (GSS)

چکیده فارسی:

با توجه به این که در خصوص حوادث ناشی از کار در قالب عوامل استخدامی و شغلی مختلف شناسایی صورت گرفته است،در مورد دیگر عوامل خطر ممکن، مخصوصاً مواردی که راجع به عوامل سازمانی و روانشناسی هستند به طور قابل ملاحظه ای کمتر شناسایی صورت گرفته است. این عوامل در بیش تر سیستم های نظارت آسیب یا  در قالب بزرگتر، برآورد های جمعیتی مورد تاکید قرار نگرفته اند.

روش: در این مطالعه داده هایی از مطالعه اجتماعی کلی (Gss  ) سال ۲۰۰۲ و مدل کیفیت زندگی کاری NIOSH برای آزمودن خطر آسیب شغلی با اصطلاحاتی از قبیل عوامل آماری – اجتماعی، مشخصات شغلی، و عوامل سازمانی استفاده شدند.

نتایج: آگاهی بخش ترین نتایج از تحلیل رگرسیون پواسن بدست آمدند که نوع، گروه شغلی و مانع کاری از قبیل عوامل خطرو جو امنیتی و تاثیرات سازمانی از قبیل عوامل حمایت کننده آسیب شغلی معرفی شدند. این نتایج دستور العملی را برای اقدام های هدف دار و بررسی های حمایتی برای کاهش آسیب شغلی در ایالات متحده تدارک می بیند.

۱– مقدمه

امنیت شغلی و سلامتی یادآور مشکل قابل توجه سلامت عمومی می باشد. هر ساله تقریباً ۶۰۰۰ کارگر  می میرند و میلیون ها نفر دیگر فقط در ایالات متحده آسیب می بینند. پیامد های کلی آسیب شغلی هم شامل    آسیب فیزیکی و هم شامل تحمیل های اقتصادی و اجتماعی می باشد .

اگر چه رشد قابل ملاحظه ای در حفاظت کارگران از آسیب شغلی و بیماری صورت گرفته است ، رشد اخیر کند بوده و خیلی طول می کشد که این امر محقق گردد.  بیشترین چیزی که ما راجع به آسیب شغلی می دانیم از سیستم های داده ملی موجود از قبیل اداره آمار  نیروی انسانی بدست آمده اند. این منابع اطلاعات ،در مستند سازی قلمرو و حیطه آسیب ناشی از کار مفیدند. تحلیل این اطلاعات مخصوصاً در تعیین الگوهای آسیب با در نظر گرفتن عوامل آماری – اجتماعی ، انواع مشاغل و بخش های صنعتی سودمند هستند. مطالعات چند گانه نشان می دهد که نرخ های شیوع برای آسیب شغلی     در میان مردان بیشتر از زنان و در میان جوانان بیشتر از پیران است و بیشتر در صنایعی از قبیل ساخت ، تولید و مراقبت از سلامتی صورت می گیرد. ( اداره نیروی انسانی آمریکا ، سال۲۰۰۷ و ۲۰۰۴ و  sestito ,Lunsford ,Hamilton ,rosa  ).

مطالعات جمعیتی نیز بینش مفیدی فراهم کرده است. برای مثال، swith و دیگر همکارانش ( در سال۲۰۰۵ )    از اطلاعات مطالعه مصاحبه سلامت ملی استفاده کردند تا آسیب های مرتبط با کار را نسبت به تحمیل آسیب کلی در ایالات متحده بررسی کنند. نتایج آن ها نشان می دهد که آسیب های کاری بخش زیادی از تحمیل آسیب کلی را در ایالات متحده در بر می گیرد و تقریباً ۵۰ درصد از کل آسیب ها در بعضی گروه ها مربوط به آن    می شود.delbos , Erickson , dembe ( در سال ۲۰۰۴ ) از اطلاعات مطالعه ملی جوانان   ( www.bls.gov/nls  ) برای مقایسه مشخصات شغلی مرتبط با آسیب های ناشی از کار و بیماری ها استفاده کردند. آن ها دریافتند که شیوع آسیب در میان خانواده های کم درآمد ،روستایی بیشتر و گسترهای از   فعالیت های کاری خطرناک از قبیل کارهای جسمی که در ارتفاع بالا با استفاده از نردبان ،پله،یا شیب ها   صورت می گیرند و کار کردن در وضعیت شاگردی را شامل می شود. دیگر تحقیقات در ایالات متحده نشان  داده است که نرخ های آسیب با افزایش سن و درآمد ،کاهش می یابد و برای مردان بیشتر از زنان است و تابعی از نوع کار می باشد . (simpson , wadsworth , moss , smith , 2005  , wadsworth , simpson , moss , smith , 2003  ).