دانلود مقاله ترجمه شده :  حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 321 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R6

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

عنوان انگلیسی:

Social support and depression of adults with visual impairments

چکیده فارسی:

پژوهش های نسبتا اندکی درمورد رابطه میان حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی انجام شده است. چنین لطمات و آسیب هایی شایسته توجه هستند، چرا که با ورود فرد به اواسط و اواخر دوره بزرگسالی، وابستگی بیشتری به دیگران خواهد داشت. در مطالعه حاضر به بررسی همبستگی میان شبکه های اجتماعی، حمایت اجتماعی و افسردگی در بزگسالان دارای آسیب بینایی خواهیم پرداخت. افسردگی، شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی هیجانی/عملی بر اساس مقیاس های خودسنجی مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، میزان مثبت یا منفی بودن حمایت اجتماعی هیجانی/عملی دریافت شده و توانایی آزمودنی ها در مورد مدیریت زندگی روزانه خود نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ارتباط با نشانه های افسردگی، کمتر از یک سوم آزمودنی ها دارای نمرات بالای آستانه تشخیصی بودند. نشانه های افسردگی هیچ ارتباطی با جنسیت یا وضعیت بینایی نداشت. افسردگی با سن، میزان تحصیلات، دریافت حمایت عملی غیرمثبت، دریافت حمایت عملی منفی و حمایت اجتماعی منفی و مدیریت فردی ضعیف همبسته می باشد و همه این عوامل از قوی ترین پیش بین های افسردگی هستند. سن در رابطه میان افسردگی و مدیریت خود، و بین افسردگی و حمایت هیجانی منفی نقش میانجی دارد. احساس مدیریت فردی ضعیف و حمایت هیجانی منفی دارای همبستگی معنی دار با نشانه های افسردگی هستند.