مقاله ترجمه شده حق الزحمه های حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی و لحن غیرعادی: شواهدی از چین

مشخصات محصول
قیمت:89000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H939

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Managerial Auditing Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  حق الزحمه های حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی و لحن غیرعادی: شواهدی از چین

عنوان کامل انگلیسی:

Audit fees, audit report lag and abnormal tone: evidence from China

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مطالعه ارائه شواهدی در مورد ارتباط بین لحن غیرعادی و حق الزحمه حسابرسی، و همچنین بررسی رابطه بین لحن غیرعادی و تاخیر گزارش حسابرسی است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه از یک مدل اثرات ثابت برای بررسی رابطه بین لحن مثبت غیرعادی و تعهدات حسابرسی (حق الزحمه های حسابرسی و تاخیر گزارش حسابرسی) استفاده می‌کند. بر اساس مطالعه بلانکو و همکاران، نویسندگان از تطبیق نمره تمایل برای بررسی اعتبار یافته ها استفاده کردند.

یافته ها – لحن مثبت غیرعادی بر فرآیند حسابرسی تأثیر می گذارد. لحن مثبت غیرعادی در گزارش های سالانه با تلاش بیشتر حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی بالاتر همراه است.

نوآوری/ارزش – این مطالعه با تجزیه و تحلیل تأثیر لحن غیرعادی مثبت بر تعهد حسابرسی به شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی و تاخیر گزارش حسابرسی کمک می کند. ادبیاتی که عوامل تعیین کننده تعهد حسابرسی را تحلیل می کند، اغلب بر کیفیت اطلاعات غیر متنی تمرکز دارد. این مطالعه تأثیر کیفیت اطلاعات متنی (اندازه‌گیری شده بر اساس لحن غیرعادی) را بر تعهد حسابرسی تحلیل می‌کند، که شواهدی از ارتباط بین افشاء متنی و حسابرسی ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: لحن غیرعادی، حق الزحمه حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی، اظهار نظر حسابرسی، ۱۰ شرکت بزرگ حسابرسی

Abstract

Purpose – This study aims to provide evidence on the association between abnormal tone and audit fees, as well as between abnormal tone and audit report lag.

Design/methodology/approach – This study uses a fixed-effects model to examine the relationship between abnormal positive tone and audit engagement (audit fees and audit report lag). Following Blanco et al., the authors used propensity score matching to examine the robustness of the findings.

Findings – Abnormal positive tone affects the audit process. An abnormal positive tone in annual reports is associated with greater audit effort and higher audit fees.

Originality/value – This study contributes to the determinants of audit fees and audit lag by analyzing the impact of an abnormal positive tone on audit engagement. The literature analyzing the determinants of audit engagement often focuses on the quality of non-textual information. This study analyzes the impact of the quality of textual information (measured by abnormal tone) on audit engagement, which provides evidence of the association between textual disclosure and audit.

Keywords: Abnormal tone, Audit fee, Audit report lag, Audit opinion, Big 10

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد