مقاله ترجمه شده  رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ویژگی های کمیته حسابرسی: شواهدی از بورس سهام آتن

مشخصات محصول
قیمت:52000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H636

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   International Journal of Disclosure and Governance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ویژگی های کمیته حسابرسی: شواهدی از بورس سهام آتن

عنوان کامل انگلیسی:

The relationship between audit fees and audit committee characteristics: evidence from the Athens Stock Exchange

چکیده فارسی:

تقویت کمیته حسابرسی یکی از مولفه های بسیار مهم می باشد که  در دستور کار محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در تلاش برای بهبود کیفیت اطلاعات مالی و ارتقا کیفیت حسابرسی می باشد. در این تحقیق ، ما رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی و غیر حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان را در طول سال اول اجرای قانون ۴۴۴۹/۲۰۱۷ در یونان بررسی می کنیم. با استفاده از نمونه ای از ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن ، ما نشان می دهیم که ویژگی های کمیته حسابرسی (به عنوان مثال اندازه AC ، تعداد جلسات کیمته و حضور حداقل یک عضو با تجربه قبلی در سمت مشابه) با حق الزحمه های حسابرسی رابطه مثبت دارد . علاوه بر این ، ما دریافتیم که اندازه هیئت مدیره با حق الزحمه های حسابرسی ارتباط مثبتی دارد ، این بدان معنی است که تخصیص نقش های جدید به کمیته های حسابرسی طبق قانون اخیر ۲۰۱۷/۴۴۴۹ ،  به طور کامل محقق نشده است. در نهایت ، ما شواهدی ارائه می دهیم که کمیته های حسابرسی که درصد بالایی از اعضای آن دارای سابقه قبلی در سمت مشابه هستند ممکن است تمایل کمتری برای تصویب دریافت خدمات غیر حسابرسی با هزینه های غیر متناسب نسبت به کل حق الزحمه ها داشته باشند. بر این اساس ، مطالعه ما بینش هایی را به قانون گذاران ، حسابرسان ، هیئت مدیره ها و محققان حاکمیت شرکتی یونان ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: کمیته های حسابرسی · حاکمیت شرکتی · قانون گذاری یونان · حق الزحمه های حسابرسی

Abstract

Strengthening the audit committee is an increasingly important element in the agenda of academics, practitioners and policy-makers in their effort to improve the quality of financial information and to promote audit quality. In this research, we examine the relationship between audit committee characteristics and audit and non-audit fees paid to auditors throughout the first year of the implementation of Law 4449/2017 in Greece. Using a sample of 126 listed companies on the Athens Stock Exchange, we show that audit committee characteristics (i.e. AC size, frequency of meetings and the presence of at least one member with previous experience in a similar position) have a positive relationship with audit fees. Moreover, we find that board size is positively associated with audit fees, which means that the assignment of new roles to audit committees has not been realized to its full potential as recent Law 4449/2017 highlights. Finally, we present evidence that audit committees with a high percentage of members with previous experience in audit committees may be less willing to allow a disproportionate provision of non-audit services in relation to total fees. On that basis, our study offers insights to Greek legislators, auditors, boards and corporate governance scholars.

Keywords: Audit committees, CG · Greek legislation , Audit expenses

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد