مقاله انگلیسی حسابداری : تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام

دسته بندی:

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 594 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۲۲ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h245

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت های مذکور چینی: مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی:

The impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study

چکیده فارسی:

با استفاده از نمونه ۹۳۲ شرکت مذکور و مشاهدات سال ۲۴۹۲ شرکت در طول دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۸، همانطور که در خروجی های غالب تحلیل گران منعکس شد، این مقاله به بررسی تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر محیط اطلاعاتی تحلیل گران مالی می پردازد- پیش بینی درآمد و توصیه های سهام در محیط شرکت منحصر به فرد چین. این مقاله پی می برد که دقت پیش بینی تحلیل گران به طور قابل توجهی برای شرکت های مذکور با سطوح بالای جبران مدیریت به شکل طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بالا است. علاوه براین تحلیل گران مالی بیشتر احتمال دارد توصیه های مطلوب سهامی برای شرکت های مذکور صادر کنند که گزینه های سهام مدیریت را اعطا می کنند. علاوه برآن دقت پیش بینی تحلیل گران (پراکندگی/انحراف) به نظر می رسد هنگامی که شرکت ها استفاده از واحدهای محدود سهام را بجای گزینه های سهام در EIP خود برمی گزینند به طور قابل توجهی بهبود یابد (کاهش یافت). این نشان می دهد که دو نوع مشوق های حقوق صاحبان سهم – گزین های سهام یا RSU- تاثیرات متفاوتی بر پیش بینی های تحلیل گران از درآمد دارند. به طور کلی نتایج تجربی این مطالعه با دیدگاه هم راستایی مشوق های مدیریتی سازگار هستند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که همه مشوق های حقوق صاحبان سهم تاثیر هم راستایی یکسانی ندارند. در واقع تاثیر هم راستایی گزینه های سهام در مقایسه با RSU ها احتمال دارد از طریق رفتارهای مدیران در فرصت کوتاه مدت جبران شود.

کلمات کلیدی: مشوق های حقوق صاحبان سهم؛ عدم تقارن اطلاعات؛ پیش بینی درآمد تحلیل گران؛ توصیه های سهام تحلیل گران؛ چین

Abstract

Using a sample of 932 listed firms and 2492 firm-year observations during the period of2008–۲۰۱۴, this paper investigates the impact of equity incentive plans (EIPs) on the infor-mation environment of financial analysts, as reflected in the prominent analysts’ outputs– earnings forecasts and stock recommendations, in China’s unique corporate setting. Itfinds that analysts’ forecast accuracy is noticeably higher for listed firms with higher levelsof management compensation in the form of EIPs. In addition, financial analysts are morelikely to issue favourable stock recommendations for listed firms granting management stock options. Moreover, analysts’ forecast accuracy (dispersion/bias) appears to be con-siderably improved (reduced) when listed firms choose to use restricted stock units (RSUs),instead of stock options, in their EIPs, suggesting that the two types of equity incentives– stock options or RSUs – have different impacts on analysts’ earnings forecasts. Overall,the empirical results of this study are consistent with the alignment view of managerialincentives. This study also shows that not all equity incentives have the same alignmenteffect. Indeed, compared to RSUs, the alignment effect of stock options is likely to be offsetby managers’ short-term opportunity behaviours