مقاله ترجمه شده  تأثیر حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری: شواهدی از اصلاح ساختار تجزیه سهام چین

دسته بندی:

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 109 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H543

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری: شواهدی از اصلاح ساختار تجزیه سهام چین

عنوان کامل انگلیسی:

The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness of accounting earnings: Evidence from China’ split share structure reform

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه حذف محدودیتهای تجاری و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدها از طریق مطالعه تغییرات رابطه بین بازده و درآمد  پیرامون اصلاح ساختار تجزیه سهام در چین ، اثر می گذارد. نتایج نشان داد اصلاحات، تأثیر منفی در رابطه بین مالکیت سهامداران عمده و آگهی بخشی درآمدها دارد ، که با این عقیده سازگار است که حذف محدودیت های تجاری موجب ایجاد انگیزه در سهامداران عمده می شود تا از طریق مدیریت درآمد بر قیمت سهام تأثیر بگذارند. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش مالکیت سهامداران عمده، آگهی بخشی درآمدها کاهش می یابد. این اثرِ تقلیل دهنده برای شرکت هایی با سهامداران عمده غیر دولتی یا با سهامداران عمده ای که توسط سایر سهامداران بزرگ نظارت نمی شوند ، قابل توجه تر است. نتایج مطابق با این مفهوم می باشد که سهامداران عمده ، در پاسخ به تقلیل مالکیت خود ، برای جلوگیری از محدودیت های ناشی از افزایش نظارت توسط سرمایه گذاران خارجی ، آگهی بخشی کمتری درباره درآمد ها ارائه می دهند.

واژه‌های کلیدی: آگهی بخشی درآمد ، حقوق تجارت ، ساختار مالکیت ، ساختار تجزیه سهام

Abstract

This paper examines how the removal of trading restrictions and ownership structures affect earnings informativeness by investigating the changes in the earnings-return relation around China’s split share structure reform. I find the reform has a negative impact on the relationship between controlling shareholders’ ownership and earnings informativeness, which is consistent with the idea that the removal of trading restrictions gives controlling shareholders incentives to influence the stock price through managing earnings. I also find that earnings informativeness decreases with the reduction in controlling shareholders’ ownership. This dilution effect is more significant for firms with non-state controlling shareholders or with controlling shareholders that are not monitored by other large shareholders. The results are consistent with the notion that controlling shareholders provide less informative earnings in response to the dilution of their ownership to avoid the constraints arising from the increased monitoring by outside investors.

Keywords: Earnings informativeness, Trading rights, Ownership structure ,Split share structure