مقاله ترجمه شده واکنش‌های نامتقارن مولفه پرش حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی به تغییرات رتبه‌بندی اعتباری

مشخصات محصول
قیمت:94000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H952

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The British Accounting Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  واکنش‌های نامتقارن مولفه پرش حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی به تغییرات رتبه‌بندی اعتباری

عنوان کامل انگلیسی:

Asymmetric reactions of abnormal audit fees jump to credit rating changes

چکیده فارسی:

با توجه به چسبندگی ذاتی حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی، مطالعه ما با تجزیه حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی به یک مولفه پرش و مولفه چسبندگی بلندمدت به ادبیات موجود کمک می‌کند. ما بررسی می‌کنیم که آیا و چگونه تغییرات در رتبه‌بندی اعتباری به طور نامتقارن بر مؤلفه پرش حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی تأثیر می‌گذارد؟ ما وجود یک رابطه مثبت بین کاهش رتبه اعتباری و مولفه پرش را اثبات می کنیم. نتایج نشان داد که افزایش ریسک ورشکستگی و ریسک تحریف مکانیسم هایی هستند که این رابطه را تحت تاثیر قرار می دهند. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می‌دهد شرکت‌هایی که کاهش رتبه‌بندی را تجربه می‌کنند، احتمالاً اظهار نظر تداوم فعالیت را دریافت می‌کنند و تاخیر بیشتری در ارائه گزارش حسابرسی دارند. در مجموع، یافته‌های ما نشان می دهند که رتبه‌بندی اعتباری به طور معناداری با حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی، به‌ویژه با مولفه پرش، مرتبط است. با توجه به همبستگی پیاپی حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی، مطالعه ما اهمیت تفکیک باقی‌مانده حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی را به اجزاء پرش و چسبندگی بلندمدت نشان می دهد.

کلید واژه ها: رتبه بندی اعتباری، حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی، مولفه پرش، عملکرد حسابرسی

Abstract

Considering the inherent stickiness of abnormal audit fees, our study contributes to the literature by decomposing abnormal audit fees into a jump component and long-run sticky component. We investigate whether and how changes in credit ratings asymmetrically affect the jump component of abnormal audit fees. We document a positive association between rating downgrades and the jump component. We find that heightened bankruptcy risk and misstatement risk are the mechanisms that drive this relationship. Further analysis shows that firms experiencing rating downgrades are more likely to receive a going concern opinion and experience longer audit report lags. Taken together, our findings provide direct evidence that credit ratings are significantly associated with abnormal audit fees, particularly with the jump component. Given the serial correlation of abnormal audit fees, our study sheds light on the importance of disaggregation of the abnormal audit fee residuals into the jump and long-run sticky components.

Keywords: Credit ratings, Abnormal audit fees, The jump component, Audit outcomes

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد