مقاله ترجمه شده مطالعه تجربی رفتارهای حفاظت از حریم خصوصی شرکت های پلتفرم بر اساس fsQCA

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1359

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی / هینداوی

نام مجله:   Security and Communication Networks

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  مطالعه تجربی رفتارهای حفاظت از حریم خصوصی شرکت های پلتفرم بر اساس fsQCA

عنوان کامل انگلیسی:

An Empirical Study of Platform Enterprises’ Privacy Protection Behaviors Based on fsQCA

چکیده فارسی:

استراتژی های حفاظت از حریم خصوصی شرکت ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرند. این مطالعه به منظور برررسی نحوه تاثیرگذاری محیط سیاست قوانین، ساختار بازار، و ناهمگونی بین شرکت‌ها بر سیاست‌های حفاظت از حریم خصوصی آنها ، یک رویکرد پیکربندی را اتخاذ کره است. با استفاده از آنالیز مقایسه ای کیفی مجموعه فازی شرکت های پلتفرم پذیرفته شده در بورس چین، ما دریافتیم که سه شرط پیکربندی با شرکت‌هایی که یک خط‌مشی حفظ حریم خصوصی با سطح حفاظت بالا را تدوین می‌کنند و دو شرط پیکربندی با شرکت‌هایی که یک خط‌ مشی حریم خصوصی با سطح حفاظت پایین تدوین می‌کنند، مرتبط است. نتایج نشان داد که قوانین حفاظت از حریم خصوصی شرط لازم برای اطمینان از اعمال فعالانه حفاظت از حریم خصوصی توسط شرکت ها ، هستند. سیستم های قوانین هماهنگ مبتنی بر قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و استانداردهای صنعت به عنوان بهترین روش برای محافظت از حریم خصوصی در چین توصیه می شود. از آنجایی که فقدان رقابت می تواند منجر به دو استراتژی دو قطبی حفاظت از حریم خصوصی شود، سیاست های نظارتی باید بر تعادل بین حفاظت از داده ها و تشویق به اشتراک گذاری داده های ضروری تأکید کنند. علاوه بر این، اثر متقابل بین ساختار بازار و مدل‌های کسب‌وکار بر ساختاربندی سیاست حفظ حریم خصوصی تأثیر می‌گذارد، که نشان می‌دهد اثرات مثبت انتخاب‌های منطقی کاربران در بازار رقابتی باید بیشتر تقویت شود.

Abstract

Firms’ privacy protection strategies are affected by multiple factors. +is study adopted a configurational perspective to examine how regulation policy environment, market structure, and the heterogeneity among enterprises affect their privacy protection policies. Using a fuzzy set qualitative comparative analysis of Chinese listed platform enterprises, we found that three configuration conditions were associated with enterprises formulating a privacy policy with a high level of protection and two configuration conditions were associated with enterprises formulating a privacy policy with a low level of protection. +e results showed that privacy protection laws were a necessary condition to ensure that enterprises actively exercised privacy protection. Coordinated regulation systems based on the Personal Information Protection Law and industry standards are recommended as the best practice to safeguard privacy protection in China. As lack of competition can result in two polarized privacy protection strategies, regulatory policies should emphasize the balance between data protection and encouraging necessary data sharing. Furthermore, the conjunctive effect between market structure and business models affected privacy policy formulation, which suggests that the positive effects of users’ rational choices in a competitive market should be further reinforced.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد