مقاله ترجمه شده حساب های پرداختنی و ارزش شرکت

مشخصات محصول
قیمت:43000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H462

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  حساب های پرداختنی و ارزش شرکت: شواهد بین المللی

عنوان کامل انگلیسی:

Accounts payable and firm value: International evidence

چکیده فارسی:

ما آنالیز تفاوت-در-تفاوت (DID) را انجام دادیم که از بحران مالی جهانی (GFC) در سال ۲۰۰۸ به عنوان شوک خارجی برای بررسی تأثیرات ارزش حساب های پرداختنی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل ۱۳۶،۷۸۳ از مشاهدات شرکت سال (۲۱،۷۶۵ شرکت) از ۴۰ کشور نشان می دهد که حساب های پرداختنی به طور قابل توجهی مانع از کاهش تابین کیو در طول بحران مالی جهانی می شود . اثر ارزش برای قانون مدنی، جهت گیری های بلندمدت ، و کشورهایی که از عدم قطعیت کمتری برخوردارند، که در آنها روابط بلند مدت احتمالا سودمند است، چشمگیرتر می باشد. این نتایج پس از کنترل برای سایر ویژگی های کشور و سطح شرکت و همچنین با تعاریف جایگزین بحران مالی جهانی و حساب های پرداختنی ،تعمیم پذیر می باشد. ما همچنین دریافتیم که اعتبار تجاری در این کشورها مانع کاهش چشمگیر سرمایه گذاری های موجود در طول بحران مالی جهانی می شود.

کلیدواژگان: حساب های پرداختنی، بحران مالی جهانی، مبنای حقوقی، جهت گیری بلند مدت، اجتناب از عدم قطعیت، ارزش شرکت

Abstract

We conduct a difference-in-differences (DID) analysis that uses the global financial crisis (GFC) in 2008 as an exogenous shock to examine the value effects of accounts payable. Analyses of 136,783 firm-year observations (21,765 companies) from 40 countries show that accounts payable significantly absorbed the reduction of Tobin’s Q during the GFC. The value effect is pronounced for civil law, long-term-oriented, and high-uncertainty-avoidance countries, in which long-term relations are likely beneficial. These results are obtained after controlling for other country- and firm-level characteristics as well as with alternative definitions of the global financial crisis and accounts payable. We also find that trade credit in those countries prevents a significant reduction in inventory investments during the GFC.

Keywords: Accounts payable,Global financial crisis,Legal origin,Long-term orientation,Uncertainty avoidance,Firm value

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد