مقاله انگلیسی ترجمه شده حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

دسته بندی: -

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 423 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H315

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی : یافته ها از یک نظرسنجی

عنوان انگلیسی:

Natural Capital Accounts and Public Policy Decisions: Findings From a Survey

چکیده فارسی:

در سال های اخیر، بسیاری از ابتکارات و تعهدات خط مشی در حسابداری سرمایه طبیعی وجود داشته است. بر اساس بررسی های  ادارات آماری، وزارتخانه ها و کارشناسان مستقل در سراسر جهان، ما برخی شواهد اولیه  را در مورد  کاربرد کم حساب های سرمایه طبیعی برای تصمیم گیری های خط مشی عمومی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، ارائه می دهیم. بیشترین موانع مربوط به عدم پشتیبانی سیاسی توسط افراد کلیدی و رهبری نهادی است که قادر به ارتقاء سیاست هایی که دیگر وزارتخانه ها به کار می برند، نیستند. در مورد کشورهای در حال توسعه، عاملی که مانع استفاده از حساب های سرمایه ای طبیعی برای سیاست گذاری مطرح شده، مرحله توسعه کشور است. علاوه بر این، پاسخ دهندگان سازمان های آماری و کشورهای در حال توسعه در ابتدا نسبت به موانع سازمانی و سپس دسترسی به اطلاعات و مشارکت، نگران هستند . پاسخ دهندگان وزارتخانه ها و کارشناسان مستقل در مورد موانع طراحی نگران هستند. با توجه به شکاف های اطلاعاتی، چالش های طراحی و سرمایه گذاری مورد نیاز ممکن است حساب های زیادی در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار نگیرند،به طوری که این مشکل در کشورهای در حال توسعه حادتر است. مهمترین نتیجه ی این مطالعه نیاز به ارزیابی ارزش افزوده حساب های سرمایه طبیعی با توجه به آمار است.

کلمات کلیدی: حساب های سرمایه طبیعی،خط مشی عمومی

Abstract                                                                                

There have been many initiatives and policy commitments in natural capital accounting in the recent years. Based on a survey for statistical offices, ministries and independent experts worldwide, we provide some preliminary evidence that there is very little use of natural capital accounts for public policy decisions and, more so, in developing countries. The most relevant obstacles are the lack of political support by key people and institutional leadership unable to promote policy use by other ministries. Concerning developing countries, the factor which is considered as the most relevant in preventing the use of natural capital accounts for policy making is the stage of development of the country. In addition, respondents from statistical institutes and developing countries are firstly, concerned about institutional obstacles and secondly, about data availability and cooperation. Respondents from ministries and independent experts are particularly concerned about design obstacles. Not many accounts may be available to be used in the policy-making process due to data gaps, design challenges and the required investment, the problem being more acute in developing countries. A key result of the survey is the need to evaluate the added value of natural capital accounts with respect to statistics.