مقاله ترجمه شده رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت

دسته بندی: -

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 121 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۱   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H572

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Auditing: A Journal of Practice & Theory, Forthcoming

عنوان کامل فارسی:

ترجمه مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The Association between Internal Audit Operations-Related Services and Firm Operating Performance

چکیده فارسی:

در این مقاله ، ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا خدمات مربوط به عملیات (ORS) ارائه شده توسط عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) مزایای اقتصادی برای شرکت ها به همراه دارد. با استفاده از نمونه ایجاد شده از طریق تطبیق یک نظرسنجی از حسابرسان داخلی جهانی با داده های شرکت های عمومی در پایگاه داده Compustat ، دریافتیم که میزان مشارکت IAF در ORS رابطه معنادار مثبتی با عملکرد عملیاتی دارد. علاوه بر این ، با تجزیه ORS به خدمات ارزیابی متداول (به عنوان مثال ، حسابرسی عملیاتی) و خدمات تسهیل گری کسب و کار محور (به عنوان مثال ، مشاوره استراتژی) ، ما نشان می دهیم که خدمات ارزیابی در IAFها شایع است در حالی که خدمات تسهیل گری کمتر انجام می شود. هر دو نوع خدمات تأثیر مثبتی بر عملکرد دارند. علاوه بر این ، ما دریافتیم که رابطه مثبت بین ORS و عملکرد عملیاتی فقط برای شرکت هایی که از یک  استراتژی کسب کار تدافعی (در برابر یک استراتژی آینده نگر) پیروی می کنند حاصل شده است. و اینکه بطور گسترده تر برون سپاری فعالیت های حسابرسی داخلی تأثیر مثبت ORS بر عملکرد عملیاتی را کاهش می دهد. به طور کلی ، یافته های ما بحث های جاری درباره ارزش افزوده IAF را شفاف می کند.

واژه‌های کلیدی: عملکرد حسابرسی داخلی ، خدمات مشاوره ، عملکرد عملیاتی ، برون سپاری ، CBOK

Abstract

In this paper, we examine whether operations-related services (ORS) provided by the internal audit function (IAF) bring economic benefits to firms. Using a sample constructed by matching a global internal auditor survey with public firms’ data in Compustat, we find that the extent of the IAF’s involvement in ORS has a significant positive association with operating performance. Further, by decomposing ORS into traditional assessment services (e.g., operational audit) and more business-oriented facilitation services (e.g., strategy consulting), we document that assessment services are prevalent in the IAFs whereas facilitation services are less frequent. Both types of services have a positive effect on operating performance. Moreover, we find that the positive relation between ORS and operating performance is only achieved for companies that follow a defender (as opposed to a prospector) business strategy and that extensively outsourcing internal audit activities reduces the positive effect of ORS on operating performance. Overall, our findings shed light on the current debate about the value added by the IAF.

Keywords: internal audit function, consulting services, operating performance, outsourcing, CBOK