مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابرسی داخلی در دولت محلی مالزی

دسته بندی:

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 254 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کد محصول: H395

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  ناظران، حامیان یا محافظان؟ – حسابرسی داخلی در دولت محلی مالزی

عنوان انگلیسی:

Watchdogs, helpers or protectors? – Internal auditing in Malaysian Local Government

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی نقش حسابرسی داخلی در حمایت از حاکمیت عمومی در یک زمینه در حال توسعه، از طریق مصاحبه با مدیران ارشد حسابرسی در سراسر ۱۷ دولت محلی مالزی می‌پردازد. با توجه به نظریه انتقادی، تحقیق نشان می‌دهد که حسابرسان داخلی به دنبال تثبیت موقعیت خود از طریق حسابرسی (ناظر) و عملکرد (کمک‌کننده و حامی)هستند. در سطح خرد، در اجرای این نقش‌های دوگانه، حسابرسان داخلی تحت‌تاثیر قوانین دولت و نفوذ مدیریتی قرار نمی‌گیرند، بلکه به وسیله آنها برای انجام اقدامات ارتباطی فعال می شوند. با این وجود، این مساله توسط مسایل مالی و مدیریتی که چالشی در کشورهای در حال توسعه هستند، تحلیل شده‌است.

کلیدواژگان: تئوری انتقادی، حسابرسی عمومی، حسابرسی داخلی، اداره امور مالیاتی مالزی، کشورهای در حال توسعه

ABSTRACT                                                                                                                      

This paper examines internal auditor roles to support public governance in a developing country context, through interviews with chief audit executives across 17 Malaysian Local Government Authorities. Drawing on critical theory, the research shows that internal auditors seek to legitimise their position through compliance (watchdog) and performance (helper and protector) audits. At the micro level of practices, in performing these dual roles, internal auditors are not colonised by governance rules and managerial influence, but instead are enabled by them to perform communicative action. Nevertheless, this was undermined by financial and managerial capacity issues that are a challenge in developing countries.