مقاله ترجمه شده : حسابرسی داخلی در برابر کنترل و مربی گری داخلی

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 300 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H281

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  حسابرسی داخلی در برابر کنترل و مربی گری داخلی

عنوان انگلیسی:

Internal Audit versus Internal Control and Coaching

چکیده فارسی:

این مقاله تنها ارائه یک چکیده موازی بین ممیزی داخلی و کنترل داخلی نیست بلکه هدف این مقاله اشاره به اهمیت تمامیت اقتصادی و مزایایی دارد که فراهم می آورد.  براین اساس فرض شده است که ممیزی داخلی به معنای کنترل نبوده و حسابرسان مشاوران شرکت محسوب نمی گردند، بلکه به خوبی مشخص شده است که ممیزی داخلی یک ابزار کمک مدیریتی است، و به سیاست گذاران این امکان را می دهد که فعالیت های یک شرکت را بهتر مدیریت کنند، و همه راه حل های مدیریت را برای اطمینان از عملیات نرمال و کارآمد ارزیابی کرده و سبب ایجاد ارزش افزوده می گردد.

  1. مقدمه

روش تحقیقی که در این مقاله استفاده کردیم تحلیل و طبقه بندی یک مقاله تخصصی و استانداردهای ملی و بین المللی است که جهت تنظیم فعالیت ممیزی داخلی صادر شده اند.

به منظور دستیابی به هدف فوق الذکر ما از روش های تحقیق زیر در چارچوب مقاله حاضر استفاده کردیم: تحلیل کیفی، بااستفاده از روش مقایسه، که سعی در ترسیم خط موازی بین کنترل و ممیزی داخلی دارد، ترکیب: ارائه نتیجه گیری هایی که به معنی تشریح و ارزیابی موقعیت تعیین شده می باشد، محدودیت ها و خصوصیات ممیزی داخلی، مستندسازی، و روش تحقیقی که استانداردهای ملی و بین المللی را به فعالیت های ممیزی علاوه بر تحلیل زمینه کارهای مرتبط منتشر شده از سوی نویسنگان مختلف در سطح ملی مرتبط می باشد.

  1. ممیزی داخلی

به صورت کلی، ممیزی یک فرآیند سیستماتیک بدست آوردن و ارزیابی اطلاعات و تأیید آنها به منظور اطمینان از درجه تطابق با شاخص های در نظر گرفته شده علاوه بر برقراری ارتباط نتایج بدست آمده با کاربران مورد نظر است (انجمن حسابداری آمریکا).

ممیزی متشکل از تأیید و تصدیق ارزیابی های مالی از سوی یک کارشناسی مستقل به منظور ارائه نظر و عقیده در خصوص صحت و مادیت داده ها می باشد. نقش ممیزی اطمینان از این است که کاربران داده ها با اصول و عملکردهای حسابداری در تطابق بوده و تصویر دقیق، شفاف و کاملی از شرایط و عملکرد مالی شرکت در ارزیابی های حسابداری و مالی فراهم کند.

از تحلیل تعریف ممیزی، ساختارهای زیر بدست می آیند:

  1. a) ممیزی یک فرآیند، مجموعه ای از عملیات ها، مجموعه ای از داده ها (شواهد ممیزی)، تحلیل و ارزیابی، به منظور بدست آوردن تضمین منطقی از تطابق یا عدم تطابق این اطلاعات و اظهارنامه ها با شاخص های مورد نظر است.

ممیزی متشکل از مراحل زیر است:

  • جمع آوری شواهد ممیزی کافی و منصفانه (خصوصیت منصفانه بودن شواهد به کیفیت و اثربخشی نوع مستندات جمع آوری شده دلالت می کند، درحالیکه کفایت به میزان شواهد جمع آوری شده می پردازد) برای بیان یک نظر یا اعلام صریح یک توصیه ضروری است.
  • ارزیابی پایداری یا عدم پایداری بین انواع متفاوت شواهد جمع آوری شده؛
  • تعیین انحرافات از شاخص برقرار شده.
  1. b) ممیزی سیاست های حسابداری و روش های کاری مورد استفاده در شرکت را با مجموعه ای از شاخص های برقرار شده، مانند استانداردهای گزارش مالی بین المللی (IFRS)، استانداردهای حسابداری بین المللی (IAS)، قوانین حسابداری ملی، دستورالعمل های روش داخلی، قوانین مربوط به مالیات، و غیره به هم مرتبط می سازد. به منظور مطابقت سودمندتر این موارد بایستی اطلاعات قابل توجیه و قابل تأییدی در دسترس ما باشد.
  2. c) حسابرسان افراد حرفه ای واجد شرایطی می باشند که کیفیت های لازم براساس یکسری از آزمون ها بدست آورده اند. آزمون داده ها تصادفی صورت نگرفته و برای بررسی درک مستقیم حسابرسان، به دنبال استانداردهای حرفه ای انجام می شود (قوانین رفتار حرفه ای اخلاقی و بخشنامه VII در سال ۱۹۸۴ CCE، استانداردهای حرفه ای و استانداردهای کاری تکنیکی). نتیجه گیری های حسابرسان در گزارشات طبقه بندی شده اند، و افراد علاقمند می توانند به آنها ارجاع شوند. در سال ۱۹۹۹، انیستیتو بین المللی حسابرسان داخلی آمریکا (IIA) تعریف جدیدی از ممیزی داخلی را براساس مطالعه انجام شده روی ۸۰۰ دانش آموز، با هماهنگی حسابرسان دانشگاه های استرالیا، به شرح زیر ارائه داد: ممیزی داخلی یک فعالیت مستقل و عینی است، که اطمینان و تضمینی را برای سازمان به حلاظ درجه کنترل صورت گرفته روی عملیات ها فراهم می کند، و منجر به بهبود عملیات ها و کمک به ارزش افزوده می گردد. ممیزی داخلی از سازمان برای دستیابی به اهدافش با ارزیابی سیستماتیک و روش شناختی مدیریت خطر، کنترل و مدیریت فرآیندهای شرکت و ارائه پروپوزال درباره نحوه مستحکم کردن اثربخشی آنها پشتیبانی می کند.

Abstract

This article is not intended only as a brief parallel between internal audit and internal control but it aims to point their importance for any economic entity and moreover to point the benefits it may provide. Based on the assumption that internal audit does not mean control and the auditors are no adversaries to an entity, it is well known that internal audit is a management assistance tool, allowing the decision makers in an entity to better manage its activities; it assesses all management resolutions meant to ensure their normal and efficient operation, and not lastly it creates added value

Keywords : internal audit, internal control, coaching.