مقاله ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

دسته بندی:

قیمت: 38000 تومان

تعداد نمایش: 1123 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  ۴۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H426

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت)

عنوان انگلیسی:

The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance

چکیده فارسی:

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. در حالی که مطالعات بسیاری ارتباط بین IAF و کنترل داخلی گزارشگری مالی (ICFR) را مورد بررسی قرار داده اند، در مورد کنترل داخلی عملیات و انطباق مطالعات کمی وجود دارد. این مقاله با استفاده از یک مجموعه داده منحصر به فرد از تایوان، ارتباط بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و نقص کنترل داخلی در عملیات و انطباق را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که یک گروه حسابرسی داخلی بزرگتر می تواند موجب بهبود عملکرد حسابرسی داخلی در مورد عملیات و انطباق شود. در حالی که مهارت حسابرسان داخلی رابطه ی مثبتی با اثربخشی کنترل داخلی بر انطباق دارد اما با عملیات رابطه ای ندارد. این مطالعه با تبیین عوامل تعیین کننده دستیابی به اهداف عملیات و انطباق ، به ادبیات تحقیق کمک می کند. این امر مفاهیم مهمی برای ذینفعان و کارشناسان نیز ارائه می دهد، زیرا کنترل شرکت بر عملیات و انطباق می تواند به طور متقابل بر روی ICFR و در نهایت موفقیت کسب و کار تأثیر بگذارد.

کلیدواژگان: عملکرد حسابرسی داخلی، نقص کنترل داخلی، مهارت حسابرس

Abstract

The internal audit function (IAF) assists management in improving internal controls over operations, reporting, and compliance. While many studies examine the association between the IAF and the internal control over financial reporting (ICFR), little is known about internal control over operations and compliance. Using a unique dataset from Taiwan, this paper examines the association between IAF quality and internal control deficiencies in operations and compliance. The results suggest that a larger internal audit team can enhance internal audit performance for both operations and compliance, whereas internal auditor competence is positively associated with the effectiveness of internal control over compliance, but not operations. This study contributes to the literature by shedding light on the determinants of the achievement of operations and compliance objectives. It also provides important implications for stakeholders and practitioners, as a company’s control over operations and compliance may mutually influence its ICFR and ultimately its business success.

Keywords: Internal audit function,Internal control deficiency,Auditor competence