مقاله ترجمه شده اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی

دسته بندی: -

قیمت: 46000 تومان

تعداد نمایش: 182 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H568

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Accounting Information Systems

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی در مالزی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational and environmental influences in the adoption of computer assisted audit tools and techniques (CAATTs) by audit firms in Malaysia

چکیده فارسی:

علیرغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) در افزایش بهره‌وری حسابرسی و کاهش هزینه‌ها ، پذیرش این ابزارها توسط شرکت های حسابرسی در کشورهای در حال توسعه ،کم است. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا عوامل سازمانی و محیطی می توانند به تبیین پذیرش CAATTها در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند مالزی کمک کنند. چارچوب تحقیق بر اساس چارچوب فناوری – سازمان – محیط (TOE) ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر عوامل محیطی ، پیچیدگی سیستم های اطلاعات حسابداری مشتری (AIS) و سطح درک شده حمایت نهادهای حسابداری حرفه ای (PAB) بر پذیرش CAATTها تأثیر دارند. از نظر عوامل سازمانی ، اندازه شرکت ، تعهد مدیریت عالی و مهارت های IT در کارکنان مهمترین عوامل بود. علاوه بر این ، اندازه شرکت تا حدی تأثیر پیچیدگی AIS مشتری در پذیرش CAATT ها را تعدیل می کند. این مقاله با توسعه شناخت ما درباره تأثیر عوامل منحصر به فرد در پذیرش CAATTها ، به نظریه های پذیرش موجود کمک می کند.

Abstract 

Despite the usefulness of computer-assisted audit tools and techniques (CAATTs) in increasing audit productivity and reducing costs, their adoption by audit firms is low in developing countries. The aim of this study is to investigate whether organizational and environmental factors can help explain CAATTs adoption in less developed countries, such as Malaysia. The research framework was developed based on the Technology-Organization-Environment framework (TOE). The results reveal that for environmental factors, the complexity of clients’ accounting information systems (AIS) and perceived level of support of professional accounting bodies (PABs) affect CAATTs adoption. For organizational factors, firm size, top management commitment and employee IT competency were found to be significant factors. Moreover, firm size partially moderates the influence of clients’ AIS complexity on CAATTs adoption. This paper contributes to existing adoption theory by extending our understanding of the impact of factors unique to CAATTs adoption.