مقاله ترجمه شده آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟

مشخصات محصول
قیمت:27000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H399

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟

عنوان انگلیسی:

Can carbon accounting promote economic development in forest-dependent, indigenous communities?

چکیده فارسی:

جوامع روستایی وابسته به جنگل اغلب کاهش جمعیت و رونق اقتصادی را تجربه می کنند زیرا سرمایه های ثابت موردنیاز برای تغییرات تکنولوژیکی مربوط به برداشت، حمل و نقل و فرآوری فیبر چوب افزایش یافته است در حالی که اشتغال کاهش پیدا کرده است. چگونه جوامعی که منابع جنگلی محرک اصلی اقتصادی آنها است، می توانند ثروت خود را برای توسعه اقتصادی افزایش دهند؟ پاسخ به این سوال با کاوش در پتانسیل روش های مختلف مدیریت جنگل برای ایجاد اشتغال و ثروت بیشتر، به ویژه ابزارهای مدیریتی که از بررسی مقادیر کربن استفاده میکنند ، مورد بررسی قرار می گیرد. مکان مورد مطالعه ی ما منطقه جنگل داخلی بریتیش کلمبیا است ،منطقه ای که بیشترین حجم و مقدار چوب را برای صادرات و کاربرد داخلی تولید می کند جایی که اقوام بومی حاضر نیستند  منطقه ی بومی خود را برای توسعه ی رشد درختان  واگذار کنند. در حالی که شیوه های سنتی مدیریت جنگل ها عمدتا چند منظوره و پایدار می باشد، یافته های مطالعه ما نتایج خوش بینانه ی کمی دارد. ما در حال بررسی مبادلات و همکاری های  بالقوه بین درآمد (اندازه گیری شده به وسیله ی  ارزش فعلی خالص)، اشتغال و کربن در اکوسیستم های جنگلی، جایی که نماینده ای برای سلامت زیست محیطی جنگل است، هستیم. در پایان نتیجه گرفتیم که هیچ استراتژی مدیریتی قادر به برآورده کردن تمام محدودیت های فنی، زیست محیطی و اجتماعی / فرهنگی نیست و در عین حال،  پیشنهاد می شود توسعه اقتصادی مبتنی بر جنگل از زوال جوامع روستایی جلوگیری می کند.

Abstract

Forest-dependent, rural communities often experience declining populations and economic prosperity because technological changes related to harvesting, transportation and processing of wood fiber have increased the capital investments required while reducing employment. How then can communities, where forest resources are the primary economic driver, increase wealth that might then be used for economic development? Answers to this question are explored by examining the potential of different forest management regimes to create greater employment and wealth, particularly management options that include carbon values. Our application is to an interior forest region of British Columbia, the region that produces the greatest volume and value of lumber for export and the province where indigenous peoples have not ceded aboriginal title to most of the land base on which the trees grow. While traditional practices of managing forests primarily used to be multi-functional and sustainable, the results of our study are less optimistic. We examine the trade-offs and potential synergies between revenue (as measured by net present value), employment and carbon in forest ecosystems, where the latter is a proxy for the ecological health of the forest. We conclude that no management strategy is able to satisfy all of the technical, environmental and social/cultural constraints and, at the same time, offer forest-based economic development that will prevent the decline of rural communities.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد