مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در کشورهایی با تنوع زیستی بالا

دسته بندی: -

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 139 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H487

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در کشورهایی با تنوع زیستی بالا: بررسی شاخص هایی که در گزارش های پایداری افشا شده است

عنوان انگلیسی:

Corporate biodiversity accounting and reporting in mega-diverse countries: An examination of indicators disclosed in sustainability reports

چکیده فارسی:

کاهش تنوع زیستی ثبات اکوسیستم را تهدید می کند و بازتاب یک شکاف عظیم در مرزهای جهانی است. این شرایط می تواند توسعه پایدار را تهدید کند و خطرات هشدار دهنده ای را برای اقتصاد جهانی ایجاد کند.ماهیت تمامی کسب و کارها به طور مستقیم یا غیر مستقیم،وابسته به تنوع زیستی و طیف های جهانی خدمات اکوسیستم هستند، و در مورد این که چرا و چگونه بخش خصوصی می تواند به طور موثر به جوامع پایدار زیست محیطی کمک کند، بحث های جدی وجود دارد. در این زمینه، حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در جستجوی اطلاعات مربوط به مدیریت تنوع زیستی با بکارگیری مجموعه ای از شاخص های کمی و کیفی جامع ، معتبر و موثق ، می باشد . این مقاله با ارائه بررسی انتقادی از آنچه که سازمان های تجاری در کشورهای با تنوع زیستی بالا در مورد حفاظت و مدیریت تنوع زیستی گزارش می دهند ، از طریق معیارهای عملکردی پذیرفته شده که در گزارش های پایداری و عوامل تعیین کننده آن افشا شده است، به این مسیر کمک می کند. این مطالعه مبتنی بر یک شاخص افشای ترکیبی ،برای بررسی جامع عملکرد گزارش شده در مورد مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی ، طراحی شده است. با استفاده از مدلسازی رگرسیونی پویسون و گاوس بیزین، روابط بالقوه شاخص های تنوع زیستی با ویژگی های ملی، اندازه سازمانی و وابستگی صنعتی مورد بررسی قرار می گیرند. مهمتر از همه، نقش سازنده حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی در ارتباط با عملکرد و پاسخگویی نسبت به ذینفعان مربوطه، تحت محدوده جامعه ی پایدار زیست محیطی بررسی می شود. مهمترین پیش بینی کننده های شاخص های تنوع زیستی افشای مربوط به ویژگی های مرتبط با مکان (به عنوان مثال اثر کشور) همراه با وابستگی صنعتی این سازمان ها است. در مقابل، به نظر نمی رسد که اندازه سازمانی تأثیر قابل توجهی بر افشای شاخص های تنوع زیستی داشته باشد. به ویژه، شرکت های برزیلی، بولیوی و مالزی بالاترین سطح افشاء را در شاخص های تنوع زیستی نشان می دهند، در حالی که پایین ترین سطح برای شرکت هایی از فیلیپین دیده می شود. با توجه به تفاوت های مربوط به بخش های تجاری نمونه مورد مطالعه، دریافتیم شاخص های تنوع زیستی بیشتر توسط شرکت های مواد، انرژی، صنایع، کالاهای مصرفی و بخش های خدماتی گزارش شده است. تقریبا پایین ترین سطح گزارش برای بخش های مراقبت های بهداشتی و فن آوری اطلاعات مشاهده می شود. تنوع قابل توجهی در میان شرکت ها، بخش ها، کشورها و همچنین شاخص های فردی مشهود است. تجزیه و تحلیل های برگرفته از این مطالعه نشان می دهد که گزارش شاخص های عملکرد تنوع زیستی، به عنوان بخشی از سیستم حسابداری مدیریتی گسترده شرکت، ناچیز می باشد و در اکثر موارد به اظهارات کلی و / یا مبهم محدود می شوند، با داده های کمی و شفاهی پراکنده و محدود در مورد مدیریت تنوع زیستی.

کلیدواژگان: شاخص های تنوع زیستی، حسابداری و گزارشگری پایدار ، افشای تنوع زیستی سازمان، شاخص افشا، کشورهای با تنوع زیستی بالا

Abstract

Ongoing biodiversity decline threatens ecosystem stability and reflects an overarching planetary boundary being breached. It undermines enabling conditions for sustainable development and posits alarming risks to the global economy. All business entities are dependent to biological diversity and the planetary spectrum of ecosystem services either directly or indirectly and there is a strong debate on why and how the private sector can effectively contribute to ecologically sustainable societies. In this context, corporate biodiversity accounting and reporting seeks to capture information relevant to biodiversity management by employing a certain set of comprehensive, valid and credible quantitative as well as qualitative indicators. This paper seeks to contribute to this direction by providing a critical evaluation of what business entities of mega-diverse countries report on biodiversity conservation and management through widely-accepted performance metrics disclosed in their sustainability reports along with underlying determinants. The assessment relies on a composite disclosure index devised to investigate the comprehensiveness of reported performance on biodiversity management and conservation. By employing Poisson and Gaussian Bayesian regression modeling, potential associations of biodiversity indicators with national specificity, organizational size and industrial affiliation are examined. Crucially, the constructive role of biodiversity accounting and reporting in communicating performance and discharging accountability towards relevant stakeholders is investigated, under the scope of an ecologically sustainable society. Most important predictors of biodiversity indicators disclosure pertain to spatial characteristics (i.e. country effects), along with the industry affiliation of the organizations. In contrast, organizational size does not seem to have a significant effect on the disclosure of biodiversity indicators. In particular, Brazilian, Bolivian and Malaysian enterprises exhibit the highest disclosure levels in biodiversity indicators, whereas the lowest levels are observed for those from Philippines. In terms of differences according to the business sector the sample reporters pertain to, we find biodiversity indicators are mostly reported by enterprises of the materials, energy, industrials, consumer staples and utilities sectors. Comparatively lowest levels are observed for the health care and information technology sectors. Considerable variation among companies, sectors, countries as well as individual indicators is evident. The analysis derived from the study suggests that performance indicators of biological diversity, as part the firm’s broader management accounting system, are still underreported and in most cases confined to generic and/or vague statements, with quantitative data and narratives on managing biodiversity being sporadic and limited.

Keywords: Biodiversity indicators,Sustainability accounting and reporting,Corporate biodiversity disclosure,Disclosure index,Mega-diverse countries