مقاله ترجمه شده موضوعات تجربی در زمینه حسابداری و امور مالی شرکتی

مشخصات محصول
قیمت:38000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: فصل کتاب (Book Chapter)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H837

نام ناشر (پایگاه داده): اشپرینگر

نام کتاب:   Financial Microeconometrics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  موضوعات تجربی در زمینه حسابداری و امور مالی شرکتی

عنوان کامل انگلیسی:

Topics in Empirical Corporate Finance and Accounting

چکیده فارسی:

این فصل، گزیده ای از موضوعات پژوهشی دیگر که با امور مالی شرکتی، حاکمیت شرکتی و حسابداری ارتباط دارند، را ارائه می دهد. با پرسش هایی در مورد نحوه تبدیل اطلاعات بنیادی سازمانی به بازده بازاری و ارتباط و اهمیت آن با ارزش یابی شرکت، شروع می کنیم. اینها موضوعاتی در مورد «ارتباط ارزشی صورت های مالی شرکت ها» «اقتصاد سنجی های خرد برای ارزش یابی حق مالکانه»  و «استراتژی های بنیادی»، می باشند. قسمت دوم این فصل، چندین موضوع را بیان می کند که نشان دهنده کاربردهای دیگر روش اقتصاد سنجی خرد است: ادغام و خرید شرکت، عرضه اولیه و پرداخت سود سهام.

گزیده های این فصل شامل موضوعات ذکر نشده در فصل های قبل، که همچنین در حیطه دیدگاه نویسنده هستند و ممکن است برای خواننده و دانشجو، جالب توجه باشد. اکثر مثال های پژوهش ارائه شده در اینجا، یک مخرج مشترک دارند: پیامدهای همکاری نویسنده با محققان جوان در «دانشکده اقتصاد ورشو» (SGH هستند که تحت سرپرستی نویسنده برروی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترا کار کرده اند…

Abstract

This chapter presents a selection of additional research topics associated with corporate finance, corporate governance, and accounting. We begin with questions of how fundamental corporate information is translated into market returns and what is its relevance to company valuation. These are subjects of the “value relevance of companies’ financial statements,” “microeconometrics for equity valuation,” and “fundamental strategies.” The second part of this chapter presents several topics demonstrating other applications of microeconometric methodology: mergers and acquisitions, IPOs, and dividend payouts.

The selection in this chapter includes topics not mentioned in previous chapters that are also within the author’s purview and which may be of interest to the reader. Most examples of research presented here have one common denominator: they are the outcome of the author’s collaboration with young researchers at SGH Warsaw School of Economics who have worked on MA or PhD thesis under the author’s supervision.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد