مقاله ترجمه شده به سوی اقتصاد مدور برای توسعه پایدار: کاربرد حسابداری هزینه کامل برای بازیافت زباله های شهری

دسته بندی: -

قیمت: 48000 تومان

تعداد نمایش: 80 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۳   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H615

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Environmental Impact Assessment Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  به سوی اقتصاد مدور برای توسعه پایدار: کاربرد حسابداری هزینه کامل برای بازیافت زباله های شهری

عنوان کامل انگلیسی:

Towards a Circular Economy for Sustainable Development: An Application of Full Cost Accounting to Municipal Waste Recyclables

چکیده فارسی:

از دیدگاه اقتصاد مدور ، بخش پسماند های شهری (MW) به عنوان یک منبع ورودی با ارزش برای صنعتی سازی مجدد زباله های قابل بازیافت در کنار مواد غذایی ، آلودگی و انرژی باقی مانده است. در این مطالعه ، رویکردهای مختلف حسابداری و سناریوهای متفاوت برای مدیریت پایدار MW مورد بررسی قرار گرفته است تا مقرون به صرفه ترین و سودآورترین رویکرد مشخص شود. روش حسابداری هزینه کامل (FCA) به عنوان مبنای تجزیه و تحلیل در این مطالعه اتخاذ شده است که در آن یک چارچوب پایدار یکپارچه برای مدل قیمت گذاری ” پرداخت به اندازه مصرف” (PAYT) ایجاد و طراحی شده است که می تواند مدیریت MW را در دستیابی به “دفع زباله صفر” با کمترین هزینه و همچنین ایجاد مزایای اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی، را بهینه سازد. این مطالعه با استفاده از داده های مدیریت پسماند از ۲۷ شهرداری در مصر و دو روش مختلف PAYT (به عنوان مثال مبتنی بر وزن و مبتنی بر حجم) تحت سه سناریو نشان می دهد که سیستم پیش پرداخت کیسه زباله تحت روش PAYT مبتنی بر حجم منجر به کمترین هزینه پسماند می شود و از نظر منافع اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی انگیزه بیشتری برای خانوارها ایجاد می کند. این یافته ها پیامدهای مختلفی برای سیاست گذاران ، شهرداری ها ، مدیران پسماند ، کسب و کارها و جوامع در اتخاذ طرح های مبتنی بر PAYT برای استفاده مجدد و بازیافت پسماند مقرون به صرفه ، سودآور و از نظر اجتماعی قابل قبول، دارد. چنین پیامدهای ارزشمندی در مدیریت MW می تواند به توسعه پایدار زیست محیطی و اجتماعی در بازارهای نوظهور و حرکت به سمت یک مدل اقتصاد مدور کمک کند.

کلمات کلیدی: اقتصاد مدور؛ پایداری ؛ توسعه پایدار, زباله های شهری قابل بازیافت ؛ رویکرد حسابداری با هزینه کامل, پرداخت به اندازه مصرف (PAYT) ؛ بازار نوظهور.

Abstract

From a circular economy perspective, the municipal waste (MW) sector remains a valuable input source for waste recyclable re-industrialization among food, pollution, and energy. In this study, different accounting approaches and scenarios for sustainable MW management are explored to find the most cost efficient and profitable approach. The Full Cost Accounting (FCA) method is adopted as the basis of analysis in this study where an integrated sustainable framework for the Pay-As-You-Throw (PAYT) pricing model is developed and designed that can optimize MW management in attaining ‘zero waste disposal’ at the lowest cost as well as generating economic, environmental and social benefits. Using waste management data from 27 councils in Egypt and two different PAYT methods (i.e. weight-based and volume-based) under three case scenarios, this study documents that the prepaid bag system under the volume-based PAYT method leads to the lowest waste costs and creates more incentives for households in terms of economic, social and environmental benefits. These findings have various implications for the policy makers, government councils, waste managers, businesses and communities in the adoption of volume based PAYT schemes for cost-effective, profitable and socially acceptable reusing and recycling of waste. Such valuable addition to MW management can contribute to the environmental and socially sustainable development in emerging markets and in moving towards a circular economy model.

Keywords: Circular Economy; Sustainability; Sustainable development; Municipal waste recyclables; Pay-As-You-Throw (PAYT) Full Cost Accounting approach; Emerging market.