مقاله انگلیسی ترجمه شده پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

دسته بندی: -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 689 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H392

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

عنوان انگلیسی:

Implementation of material flow cost accounting (MFCA) in soybean production

چکیده فارسی:

کاهش ضایعات یک استراتژی مهم برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی تولید محصولات کشاورزی است. حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) یک ابزار مدیریت زیست محیطی است که به کشاورزان کمک می کند پیامدهای مالی و زیست محیطی استفاده از مواد و انرژی  را درک کنند و فرصت ها و راه حل هایی برای دستیابی به پایداری مالی و زیست محیطی فعالیت های کشاورزی ارائه می کند. هدف MFCA در تولید سویا، سنجش و شناسایی ضایعات موا د اولیه و انرژی در کشاورزی  برای بهبود مدیریت پسماندها، ضایعات و انرژی در مراحل مختلف تولید محصول می باشد. تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی و زیست محیطی تولید سویا با استفاده از MFCA برای اولین بار انجام شد. تجزیه و تحلیل اقتصادی و هزینه های جاری با استفاده از MFCA مقایسه شد  و از یک روش جدید برای وارد کردن ضایعات مواد در تجزیه و تحلیل انرژی و هزینه های کلاسیک،  استفاده شد. نتایج نشان می دهد که کل مصرف انرژی و هزینه تولید برای ۲۷۰۱ کیلوگرم دانه سویا به ترتیب ۵۲۰۶۴٫۶۳ مگاژول و ۱۴۰۸ دلار بود. شاخص های اقتصادی ارزش تولید ناخالص ، بازده ناخالص و نسبت سود / هزینه،  برای روش متعارف و روش MFCA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج MFCA نشان داد که ارزش تولید ناخالص ، بازده ناخالص و نسبت سود / هزینه به ترتیب برابر ۲۱۰۳ دلار در هکتار و ۶۹۵ دلار در هکتار و ۱٫۴۹ می باشد. این مقادیر برای محاسبات متعارف  ۱۷۸۱ دلار در هکتار و ۳۷۳ دلار در هکتار و ۱٫۲۶ بود. درآمد ناخالص در حالت متعارف با MFCA اختلاف ۳۲۲ دلار را نشان می دهد که معادل هزینه اتلاف مواد است. نسبت سود / هزینه به دلیل محاسبه هزینه  ضایعات مواد در MFCA به مقدار ۰٫۲۲ بالاتر بود. بازده استفاده از انرژی و بازده  انرژی بر اساس انرژی ورودی و خروجی معادل محاسبه شده است. بازده مصرف انرژی در تولید سویا در محاسبات بر مبنای MFCA و محاسبات متعارف به ترتیب ۱٫۰۴ و ۱٫۲۹ بود. در این مورد، بازده مصرف انرژی در مقایسه با محاسبات متعارف مقدار، ۰٫۲۵ کاهش یافته است. هنگام محاسبه انرژی خالص، انرژی ورودی از مجموع انرژی کل (با علامت منفی) و محصولات (با علامت مثبت) حاصل می شود. انرژی خالص در محاسبات MFCA و متعارف به ترتیب ۲۴۳۶٫۴۲ و  ۱۵۴۶۰٫۳۶ مگا ژول در هکتار بود. همانطور که مشاهده شد، انرژی خالص در حسابداری MFCA  به میزان ۱۳۰۲۳٫۹۴ مگاژول در هکتارکمتر از حالت متعارف است. تجزیه و تحلیل انرژی و هزینه بر اساس MFCA برای تولید سویا موثر بود. این روش به درک بهتر رابطه ی بین عوامل اقتصادی و زیست محیطی از طریق ارزیابی جامع انرژی و هزینه ها کمک می کند.

Abstract

Reducing waste is a significant strategy for reducing the negative environmental effects of agricultural production. Material flow cost accounting (MFCA) is an environmental management tool that can assist farmers to better understand the financial and environmental consequences of the use of materials and energy and provide opportunities for achieving financial and environmental sustainability of agricultural activities by providing solutions. The objective of MFCA for soybean production is to quantify and identify agricultural inputs/energy waste to improve management of residue, waste and energy at different stages of crop production. Analysis of the economic and environmental performance of soybean production was performed using an MFCA for the first time. Current economic and cost analysis using MFCA was compared and a new method was used for incorporating material waste into classic energy and cost analysis. The results shows that the total energy consumption and production cost for 2701 kg of soybean seed were 52064.63 MJ and 1408 USD, respectively. The economic indices of gross production value, gross return and the benefit/cost ratio were evaluated for conventional and MFCA cases. The MFCA results indicate that gross production value, gross return and the benefit/cost ratio were 2103 USD ha−۱ and 695 USD ha−۱ and 1.49, respectively. These values for conventional calculations were 1781 and 373 USD ha−۱ and 1.26, respectively. The gross income in conventional mode showed a difference of 322 USD with MFCA, which is equivalent to the cost of material waste. The benefit/cost ratio was higher by 0.22 because of the calculation of the cost of material waste in MFCA. The efficiency of the use of energy and energy productivity were calculated based on the equivalent input and output energy. The energy use efficiency of soybean production in MFCA-based and conventional calculations were 1.04 and 1.29, respectively. In this case, energy use efficiency decreased by 0.25 compared to conventional calculations. When calculating net energy, the input energy was obtained from the total energy of the negative (with negative sign) and positive products. The net energy in MFCA-based and conventional calculations was 2436.42 and 15460.36 MJ ha−۱, respectively. As seen, the net energy in MFCA accounting is 13023.94 MJ ha−۱ less than conventional mode. Energy and cost analysis based on MFCA was efficient for soybean production. This approach helps to better understand the relationship between economic factors and the environment through a comprehensive energy and cost assessment