مقاله ترجمه شده : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

دسته بندی: -

قیمت: 330,000 ریال

تعداد نمایش: 319 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H280

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

عنوان انگلیسی:

Accounting for transaction costs in planning policy evaluation

چکیده فارسی:

هزینه‌های متحمل شده در طراحی و اجرای ابزارهای سیاست برنامه‌ریزی همواره به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرند. به منظور افزایش کارایی ابزارهای سیاست برنامه‌ریزی باید این هزینه‌های معاملاتی در نظر گرفته شوند. در حالی که پیش بینی میشود هزینه های چنین معاملاتی با توجه به هماهنگی و طراحی سازمانی آنها متفاوت باشند، تا به امروز هیچ تحقیق سیستماتیکی در این مورد که برنامه ریزان چگونه باید هزینه‌های معامله و دیگر جوانب سازمانی را بعنوان معیارهای ارزیابی در انالیز سیاست برنامه ریزی مد نظر قرار دهند، انجام نشده است. این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد که چطور و طی چه مراحلی میتوان این هزینه ها را در آنالیز و طراحی سیاست برنامه ریزی گنجاند. این مقاله با استفاده از ادبیات هزینه‌های معامله و اقتصاد سازمانی نوین، چارچوبی برای یکپارچه سازی این هزینه‌ها در ارزیابی ابزار سیاست برنامه ریزی، ارائه میدهد. این چارچوب شامل عوامل مختلفی است که بر هزینه‌های معامله در طراحی و اجرای یک  ابزار سیاست برنامه ریزی موثرند. اگرچه برخی محققین تاثیرات عوامل مربوط به ویژگی‌های معاملات و معامله گران را مورد بحث قرار داده‌اند، نسبت به اهمیت عوامل مربوط به مشخصه‌های یک سیاست توجه چندانی صورت نگرفته. بنابه استدلال این مقاله، مشخصه‌های سیاست از جمله، سادگی، سن خط مشی، دقت سیاست، رویکرد سیاست، مشارکت عمومی و اعتبار و استحکام سیاست، میتوانند بر هزینه‌های معامله در هر سیاستی تاثیرگذار باشند. بنابراین منتج میشود که علاوه بر ویژگی‌های معامله و معامله گر، یک دسته بندی برای مشخصه‌های سیاست را باید به منظور تاکید بر اهمیت انتخاب و طراحی سیاست در هزینه‌های سیاست یک ابزار سیاست برنامه ریزی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: هزینه‌های معامله، ابزار سیاست برنامه‌ریزی، آنالیز و طراحی سیاست، معیارهای ارزیابی، اقتصاد سازمانی نوین

Abstract

The costs incurred in the design and implementation of planning policy instruments are not always considered sufficiently. In order to increase the efficacy of planning policy instruments, these transaction costs need to be taken into account. While such transaction costs are expected to vary according to their institutional design and arrangements, up to now there has been no systematic research concerned with how planners should consider transaction costs, and other institutional aspects, as evaluation criteria in planning policy analysis. This paper investigates how, and in which stages, these costs can be included in planning policy design and analysis. Using the literature of transaction costs and new institutional economics, this paper proposes a framework for integrating these costs into evaluating planning policy instruments. This framework consists of different factors that influence transaction costs in designing and implementing a planning policy instrument. Although some researchers have discussed the influence of factors concerning the characteristics of transactions and transactors, there has been limited consideration of the importance of factors related to the characteristics of a policy. This paper argues that policy characteristics, such as, simplicity, age of the policy, precision of the policy, policy  approach, public involvement and participation, and policy credibility and consistency, can affect transaction costs in any policy. Therefore, the paper concludes that, in addition to transaction and transactor characteristics, a ‘policy characteristics’ category should be included to emphasise the importance of policy selection and design in transaction costs of a planning policy instrument.

پاسخ دهید