مقاله ترجمه شده  ارزیابی نقش مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری در تخریب محیط زیست با استفاده از حسابداری نوآوری

مشخصات محصول
قیمت:47000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H567

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Renewable Energy

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ارزیابی نقش مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری در تخریب محیط زیست با استفاده از حسابداری نوآوری : شواهدی از ایالات متحده

عنوان کامل انگلیسی:

Assessment of the role of renewable energy consumption and trade policy on environmental degradation using innovation accounting: Evidence from the US

چکیده فارسی:

فناوری انرژی های تجدید پذیر آینده روشنی دارند ، اما نقش آنها به عنوان یک عامل محدود کننده در تخریب محیط زیست ناشی از سوخت های فسیلی به ویژه در کشورهای پر درآمد ، کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه به بررسی اثرات پویای مصرف انرژی تجدیدپذیر ، رشد اقتصادی ، ظرفیت زیستی و خط مشی تجاری بر تخریب محیط زیست در ایالات متحده از سال ۱۹۸۵Q1 تا ۲۰۱۴Q4 پرداخته است. برای دستیابی به این هدف ، این مطالعه از مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو (ARDL) برای به دست آوردن ضرایب پویا بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کرده است. از آزمون علیت تودا-یاماموتو برای بررسی مسیر علیت استفاده شد ، در حالی که آزمون تجزیه چولسکی برای حسابداری نوآورانه به منظور تایید اعتبار مدلهای برآورد شده استفاده شد. نتایج تجربی نشان می دهد که کاهش تخریب محیط زیست می تواند به افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر از طریق کاهش اثرات منفی آن بر روی اثرات زیست محیطی نسبت داده شود. رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی فشار رو به بالا بر روی اثرات زیست محیطی وارد می کند، در حالی که ، خط مشی تجاری فشار رو به پایین بر روی اثرات زیست محیطی وارد می کند. یک رابطه علّی دو طرفه بین رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی و همچنین رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی برقرار شد. در مقابل ، علیّت یک طرفه از خط مشی تجاری تا مصرف انرژی تجدید پذیر و از مصرف انرژی تجدید پذیر تا ظرفیت زیستی تأیید شد. حسابداری نوآورانه نشان داد که ۱۴٫۷۹٪ و ۸٫۴۱٪ از مصرف انرژی تجدید پذیر و خط مشی تجاری موجب تخریب محیط زیست به میزان ۰٫۶۰٪ و ۹٫۸۸٪ می شوند. از این رو ، خط مشی های انرژی خاص کشور که باعث افزایش سهم انرژی تجدید پذیر در سبد انرژی می شود ، توصیه می شود.

 واژه‌های کلیدی: اثرات زیست محیطی ، مصرف انرژی تجدید پذیر ، خط مشی تجاری ، آزمون های حسابداری نوآوری

Abstract                                                                                                     

Renewable energy technologies are promising, yet, very little is known about its role as a limiting factor in fossil fuel-attributable environmental degradation d especially in high-income countries. This study investigated the dynamic effect of renewable energy consumption, economic growth, biocapacity and trade policy on environmental degradation in the United States from 1985Q1 to 2014Q4. To achieve this objective, the study applied an autoregressive distributed lag (ARDL) model to obtain the long-run and short-run dynamic coefficients. Toda-Yamamoto causality test was used to examine the direction of causality while Cholesky decomposition test was for innovative accounting to validate the estimated models. The empirical results divulged that a decline in environmental degradation can be attributed to an increase in renewable energy consumption through its negative effects on ecological footprint. Economic growth and biocapacity were found to exert upward pressure on ecological footprint; however, trade policy exerts downward pressure on ecological footprint. A two-sided causal relationship was established between economic growth and ecological footprint as well as economic growth and biocapacity. In contrast, a one-way causality was confirmed running from trade policy to renewable energy consumption and from renewable energy consumption to biocapacity. The innovative accounting revealed that 14.79% and 8.41% of renewable energy consumption and trade policy caused 0.60% and 9.88% deterioration in the environment. Hence, country-specific energy policies that increase the share of renewable energy in the energy portfolio are recommended.

Keywords: Ecological footprint, Renewable energy consumption, Trade policy, Innovation accounting tests

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد