مقاله ترجمه شده : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

دسته بندی:

قیمت: 250,000 ریال

تعداد نمایش: 560 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H313

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

عنوان انگلیسی:

Human Resources Accounting: Issues, Benefits and Challenges

چکیده فارسی:

تمرکز این مقاله روی حسابداری منابع انسانی است که در صورتهای مالی سازمان های مختلف به درستی لحاظ نمیشود و به عنوان دارایی در نظر گرفته نمیشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مسائل مربوط به ارزیابی منابع انسانی/پرسنل مشغول به کار در سازمان ها است، که به عنوان ارزشمند ترین دارایی ها در سازمان های تجاری مورد توجه قرار گرفته شده، و مزایای افزودن این ارزش و چالش ها و موانع اجرایی حسابداری منابع انسانی، و  افشاگریهای چنین ارزشهایی در صورت وضعیت مالی شرکت است.

در ادامه تمرکز این پژوهش، روش های تحلیل اکتشافی و آنالیز محتوای داده های ثانویه  اتخاذ شده است. این مقاله نشان می دهد حامیان مدل های ارزیابی منابع انسانی در اغلب موارد با روش ثبت و افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی، در دفاتر حساب ها یا صورتهای مالی سازمان ها سروکار پیدا نمی کنند.

در اغلب موارد، اطلاعات حسابداری منابع انسانی به صورت اطلاعات تکمیلی الحاقی به صورتهای مالی ارائه می شود. این موضوع مهم قابل تاملی برای متخصصین و نظریه پردازان حسابداری است.

این پژوهش نتیجه گیری می کند که به علت افزایش اهمیت سرمایه انسانی در اقتصاد به منظور توسعه مفاهیم و روش های ارزیابی منابع انسانی، تحقیقات قابل توجهی انجام شده که به عنوان حسابداری منابع انسانی HRA))  به رسمیت شناخته شده، و نیاز زیادی به تحول سیستم حسابداری منابع انسانی بنحوی قابل قبول برای حسابداران حرفه ای، مدیران و دیگر تصمیم گیرندگان – سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران، وجود دارد.

واژگان کلیدی: منابع انسانی (HR)، حسابداری منابع انسانی HRA))، چالش ها

  1. مقدمه

اقتصاد جهانی به عنوان دستآوردی از اینترنت و سایر فن آوری های جدید، از اقتصاد صنعتی به اقتصادی اطلاعات-مدار، تغییر کرده است.  بنابراین، سرمایه انسانی نسبت به گذشته، مزیت بیشتری برای شرکتها شده است.

سایر دارایی های نامشهود را می توان با دقت منطقی محاسبه کرد.   اما با وجود بسیار پیچیده تر بودن سایر دارایی های نامشهود، هنوز مهم است که دست اندرکاران حرفه حسابداری به دنبال روش حسابداری برای سرمایه انسانی باشند.

انجام چنین امری به احتمال زیاد مهمترین یافته در تاریخ حسابداری مالی است، اما تا زمانی که اندازه گیری قابل اعتمادی برای گزارش دهی سرمایه انسانی ایجاد نشود، هیئت استانداردهای حسابداری مالی  نمی تواند مجوزی صادر کند که شرکت ها باید این اطلاعات ارزشمند را گزارش کنند. چنین اقداماتی تنها اطلاعات نادرستی به ارمغان می آورد که منجر به تصمیمات اشتباه می شوند.

تحقیقات قابل توجهی انجام شده که به دلیل اهمیت فزاینده سرمایه انسانی در اقتصاد، برای توسعه مفاهیم و روش های ارزیابی منابع انسانی که به عنوان حسابداری منابع انسانیHRA) ) به رسمیت شناخته شده است.

از این رو نیاز شدیدی به یک سیستم حسابداری منابع انسانی است که برای حسابداران حرفه ای، مدیران و دیگر تصمیم گیرندگان – سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران قابل قبول باشد. حسابداری منابع انسانی تلاش می کند تا کیفیت های نامحدودی را که افراد برای یک کسب و کار می آورند، تعیین کند.

 

پاسخ دهید