مقاله ترجمه شده رابطه مکمل بین حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی

مشخصات محصول
قیمت:32000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H642

نام ناشر (پایگاه داده): Scientific Research

نام مجله:   Open Journal of Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  رابطه مکمل بین حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی

عنوان کامل انگلیسی:

The Complementary Relationship between Human Resources Accounting and Human Resources Information System

چکیده فارسی:

مدیریت منابع انسانی در طول سال ها با توجه به پیشرفت های سریع فناوری به تکامل خود ادامه داده است. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) و حسابداری منابع انسانی (HRA) برخی از اجزاء مدیریت استراتژیک منابع انسانی هستند که تغییرات چشمگیری را تجربه کرده اند. این مطالعه رابطه مکمل بین HRA و HRIS را بررسی می کند. یافته های این مطالعه به رفع شکاف موجود در ادبیات در رابطه با پیوند بین این دو مقوله کمک می کند. این مطالعه از یک طرح تحقیقاتی توصیفی کیفی استفاده می کند که در آن نمونه ای از ۱۷ شرکت کننده استفاده شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودسنجی ساختار یافته جمع آوری شده و از طریق آنالیز موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این مطالعه نشان داد که برنامه ها و ابزارهای HRIS از فعالیت های HRA پشتیبانی می کنند به طوری که فعالیت های HRA اطمینان حاصل می کنند که HRIS اطلاعات کامل و دقیقی در مورد منابع انسانی سازمان تولید می کند. از بینش های به دست آمده از یافته های مطالعه می توان برای تقویت ادغام بهتر HRA در ابزارها و برنامه های HRIS استفاده کرد.

کلمات کلیدی: حسابداری منابع انسانی ، سیستم های اطلاعات منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی ، رابطه مکمل

Abstract

Human resource management has continued to evolve over the years given the rapid technological advancements. Human resource information systems (HRIS) and human resource accounting (HRA) are some of the components of strategic human resource management that have experienced tremendous changes. This study examines the complementary relationship between HRA and HRIS. The study’s findings help to address the existing gap in literature regarding the link between the two. The study utilizes a qualitative descriptive research design in which a sample of 17 participants is included. Data is collected using a structured self-administered questionnaire and analyzed through thematic analysis. The study found that HRIS applications and tools support HRA activities whereas HRA activities ensure HRIS generates complete and accurate information regarding an organization’s human resource. Insights obtained from the study findings can be used to promote better integration of HRA into HRIS tools and applications.

Keywords: Human Resource Accounting, Human Resource Information Systems, Human Resource Management, Complementary Relationship

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد