مقاله ترجمه شده: حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

دسته بندی: -

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 546 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H283

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

عنوان انگلیسی:

Human Resource Accounting In The System Of Value-Based Business Management

چکیده

شرایط اقتصادی دنیای مدرن توسط پویایی و پیچیدگی، مقابلات رقابتی افزایشی در بازار تولید، تغییرات سریع محیط بازار که منجر به تشدید جستجو برای رویکردهای پیشرفته برای مدیریت منابع انسانی میشود مشخص میشود. کارکنان، مدارک و تجربیات آنها یکی از عوامل مهم  است که بدون آن هر جنبه از رشد اقتصادی خنثی میشود.

هدف این مقاله این است که ماهیت منابع انسانی به عنوان یکی از دسته های حسابداری اثبات کند، که یکیاز پیش نیازها برای شکل گیری اساس نظری و روش شناسی ارائه ی آنها در زمینه ی سیاست اعمال مدیریت تجاری مبتنی بر ارزش می باشد.

این مقاله ماهیت منابع انسانی به عنوان تعداد کل کارکنان  یک شرکت که حاملان دارایی های انسانی هستند که در آنها جمع شده است و از آنها جدانشدنی است اثبات کند مانند توانایی های جسمی، آموزش، تجربه و دانش تخصصی که به همراه استفاده از عوامل روش حسابداری اساس ارائه ی دارایی های انسانی را به عنوان حق یک شرکت برای استفاده از آنها به عنوان بخشی از دارایی های نامشهود استفاده کند را ایجاد میکند.

 کاربرد رویکرد پیشنهادی برای درک ماهیت حسابداری منابع انسانی بر اساس شناخت حق شرکت برای استفاده از دارایی های انسانی که توسط کارکنان حمل میشود، یک پیش نیاز برای نشان دادن اطلاعات درباره ی آنها در سیستم حسابها و گزارشات شرکت را ایجاد میکند که نیازهای مدیریت مبتنی بر ارزش را تامین میکند.

کلمات کلیدی: مدیریت، حسابداری، منابع انسانی، دارایی های انسانی، حق استفاده از دارایی های انسانی

مقدمه

روند پیشرفت جامعه ی مدرن منجر به تغییراتی در رویکردها به مدیریت بسیاری از فرآیندهای اقتصادی شده است، شامل آنهایی که مربوط به شکل گیری و استفاده از منابع انسانی هستند. در عصر توسعه ی صنعتی در دنیا، کارکنان،  صلاحیتها و تجربیات آنها یکی از منابع سودآور برای شرکتها می باشد که عدم توجه به آن مانع توسعه ی اقتصادی آنها میشود. از دیدگاه بالا، مطالعه ی منابع انسانی به عنوان یک دسته ی حسابداری، عمیق کردن و توسعه ی مقررات سازمانی، نظری، و روش شناسی ارائه ی حسابداری آنها،  که ایجاد حمایت اطلاعاتی کافی را به سمت شرایط مدرن هدایت میکند، قادر است تا منافع سرمایه گذار در حداکثر کردن ارزش تسهیلات سرمایه گذاری را تامین کند که این توجه ویژه ای را می طلبد.