دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری و مدیریت : آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه فایل WORD

کد محصول:h24

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری و مدیریت : آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

عنوان انگلیسی:

Does management accounting play role in planning process

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین حسابداری مدیریت و طرح های برنامه ریزی را در شرکت های برزیلی بررسی می کند. اهداف عمده درک منطقی و نه کاملا ساختاری الگوهای حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی است. محققان با استفاده از یک نمونه تصادفی از جامعه ۲۲۸۱ شرکتی، تحقیق را در بستر شرکت های کوچک و بزرگ انجام دادند. محققان فرایند برنامه ریزی بودجه استراتژیک واحدهای تجاری را در قالب ۵ دسته گروه بندی کردند، بعد از اینکه محققان برای ارزیابی این ۵ دسته تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی را به کار بردند و تست های آماری را انجام دادند. تحقیق نتیجه داد که ضعیف یا قوی بودن استراتژی های اجرا شده و فرایند بودجه ریزی به ویژگی های حسابداری مدیریت سازمان های برزیلی مطالعه شده بستگی دارد.

کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت-برنامه ریزی استراتژیک-بودجه ریزی

مقدمه.

در دهه های اخیر محیط کسب و کار به طور فزاینده ای بی ثبات وغیر قابل پیش بینی شده است، و اداره واحدهای تجاری به تناسب پیچیده شده است. به طورخاص، برای بقای کسب و کار در بیشتر بخش های اسیب پذیر، رقابت رشد یافته یک تهدید است. در این گونه محیط ها برنامه ریزی استراتژیک به منظور دستیابی به اثربخشی سازمانی حیاتی است (Porter،۱۹۸۵). بااین حال اتخاذ استراتژی های موثر این اطمینان را ایجاد نمی کند که واحد تجاری به اثربخشی سازمانی دست یافته است مگر زمانی که واحد تجاری واقعا آن استراتژی ها را اجرا کند (Jermias و Gani،۲۰۰۴ و Shank و Govinderajan،۱۹۹۷). این اجرا نیازمند به کار گیری شکل خاصی از برنامه ریزی استراتژیک بین تدوین سیاست و به کارگیری آنها است (Mintzberg و همکاران ۱۹۹۸)؛ علاوه براین، اجرای استراتژی ها نیازمند ابزاری است که اجرای موثر استراتژی های تدوین شده را تسهیل و کنترل کند.

به منظور مدیریت واحد تجاری و دستیابی به اثربخشی سازمانی، سازمان بعضی از عوامل مانند ساختار سازمانی، سبک مدیریت، و سیستم کنترلی مدیریت را که شامل سیستم حسابداری مدیریت است را دارا می باشد (Govinderajan،۱۹۸۸).به خصوص سیستم کنترلی مدیریت یک مکانیسم مهم است که مسئول طراحی و اجرای استراتژی ها می باشد. از لحاظ دامنه و قابلیت اطمینان فراهم کردن اطلاعات مدیریت که در فرایند برنامه ریزی و کنترل استفاده می شود ضروری است. اینچنین سیستم مدیریتی از دو بعد تشکیل شده است:۱٫انتخاب اطلاعات ۲٫ارائه اطلاعات. اولی مربوط می شود به انتخاب اطلاعات حسابداری مدیریتی مناسب (Chenhall و Morris، ۱۹۸۶ و Bouwens و Abernethy، ۲۰۰۰ و Tillema،۲۰۰۵ و Gerdin،۲۰۰۵). دومی مربوط می شود به روش های کنترلی مدیریت به کار رفته در سازمان، از جمله روش های سنتی مانند برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی (Gosselin،۱۹۹۷ و Chenhall و Langfield-smith، ۱۹۹۸ و Haldma و Laats،۲۰۰۲ و Jermias و Gani،۲۰۰۴). رابطه بین این دوبعد سیستم کنترلی مدیریت، طراحی سیستم کنترلی مدیریت را مشخص می کند (Ferreira و Otley،۲۰۰۶).

مطالعه پیش رو بررسی می کند که چگونه ویژگی های اطلاعات جمع شده بوسیله سیستم حسابداری مدیریت بر انتخاب تکنیک های کنترلی مدیریت تاثیر می گذارد (Ferreira و Otley،۲۰۰۶). مسئله این مطالعه ماهیت فرایند برنامه ریزی است که شامل برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی است، که با توجه به مشخصات ابزار حسابداری که شرکت استفاده می کند متفاوت است. برخی از شرکت ها با توجه به چارچوب مفهومی که دارند همه ابزار ها را به کار می برند در حالی که بقیه ابزار کمتر توسعه یافته موجود را بکار می برند (Frezatti،۲۰۰۵).

برطبق نظر Scapens(1994) سازمان ها اغلب از ابزارهای حسابداری که اخیرا توسعه یافته اند کمتر از ابزارهای سنتی استفاده می کنند. برای اهداف تجزیه و تحلیل فعلی، این تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی را مانند ابزارهای توسعه یافته درنظر نمی گیرد (Chenhall و Langfield-Smith،۱۹۹۸). مطالعه فقط انهایی را که در سازمان وجود دارند را درنظر نمی گیرد بلکه آنهایی را که در بیرون وجود دارند را نیز مدنظر دارد. (درقالب پیچیدگی ها و مشخصات کاربردی).

به منظور دستیابی به درک مناسبی از ارتباط بین آنها بررسی اثرات متقابل ابعاد سیستم کنترل مدیریت مناسب است (Ferreira و Otley،۲۰۰۶).شناسایی ویژگی های مشخصات میتواند به طور مناسب تفاوت بین واحدهای تجاری را از لحاظ فرایند برنامه ریزی، سطح رضایت موجود حتی با استفاده از اثر تصنعی در سازمان را مشخص کند.

این مطالعه در نظر دارد به منظور اضافه کردن به ادبیات بحث کیفی فرایند برنامه ریزی در ابعاد بلندپروازانه تر از شناخت ساده که آیا فرایند وجود دارد یا نه؟ و درک کردن اینکه آیا مشخصات مختلف فرایند برنامه ریزی ویژگی هایی در قالب مشخصات سیستم حسابداری مدیریت دارد؟ نتیجه اینکه، توسعه حسابداری مدیریت و نیازهای آن می تواند در یک فضای گسترده برمبنای تجزیه و تحلیل کلی بهتر فهمیده شود.

با درنظر داشتن اینکه حسابداری مدیریت ممکن است مشخصات مختلفی از سطوح ساختاری داشته باشد و برطبق این مشخصات حسابداری مدیریت ممکن است اثرات مختلفی در برنامه ریزی و بودجه ریزی داشته باشد، هدف تحقیق جواب دادن به سوال تحقیق است که در زیر می آید.

آیا ساختار حسابداری مدیریت با برنامه ریزی (استراتژیک و بودجه ریزی) توسعه فرایندها مرتبط است؟ H1:مشخصات ساختاری حسابداری مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک و بودجه توسعه ای مرتبط است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد