مقاله ترجمه شده گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک

مشخصات محصول
قیمت:37000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H455

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک : شواهدی از برخی مطالعات موردی

عنوان کامل انگلیسی:

Diffusion of environmental management accounting for cleaner production: Evidence from some case studies

چکیده فارسی:

حسابداری مدیریت زیست محیطی مجموعه ای از ابزارهای طراحی شده برای پشتیبانی از مدیریت ،برای تصمیم گیری بهتر درباره تولید پاک را فراهم می کند. گسترش نظریه نوآوری، پایه واساسِ درکِ پویایی پیاده سازی حسابداری مدیریت زیست محیطی را فراهم می کند. با بررسی پنج مورد از مطالعات کسب و کار در اندونزی، فیلیپین و ویتنام، ویژگی های نوآوری های حسابداری مدیریت زیست محیطی و مسیر زمانی توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. موارد مورد بررسی اهمیت مسیر تدریجی تغییرات خاص  برای کار در محیط های پایدارِ پیچیده، را نشان داد و همچنین  غنا و سودمندی توسعه ی  روش های تولید پاک از طریق ابزارهای متعدد حسابداری مدیریت زیست محیطی را  نشان داد و این دیدگاه ، که “یک روش حسابداری مدیریت زیست محیطی مانند حسابداری هزینه جریان مواد کافی است” را رد می کند. علاوه بر این، یافته ها نشان از وجود ارتباط بین دریافت حمایت خارجی و نیاز به مدیران اجرایی بین رشته ای در گسترش نوآوری های حسابداری مدیریت زیست محیطی، دارد.

کلیدواژگان: حسابداری مدیریت زیست محیطی، گسترش نوآوری، مسیرهای زمانی توسعه

Abstract

Environmental management accounting provides a set of tools designed to support management to make better decisions about cleaner production. Diffusion of innovation theory provides a foundation for understanding the dynamics of environmental management accounting implementation. Based on five case studies of businesses in Indonesia, the Philippines and Vietnam characteristics of environmental management accounting innovations and temporal path of development are explored. The cases examined reveal the importance of incremental path specific changes to work towards complex sustainability settings and demonstrate the richness and usefulness of fostering cleaner production practices through a multitude of environmental management accounting tools, which rejects the view that one environmental management accounting method such as material flow cost accounting would suffice. Moreover, the findings show the relevance of involving external support and the need for interdisciplinary execution in diffusing environmental management accounting innovations.

Keywords: Environmental management accounting,Diffusion of innovation, Temporal paths of development

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد