مقاله ترجمه شده تأثیر خوانایی و انتخاب زبان در گزارش های حسابداری مدیریت بر ریسک پذیری

مشخصات محصول
قیمت:67000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Journal of Business Economics

کد محصول: H641

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر خوانایی و انتخاب زبان در گزارش های حسابداری مدیریت بر ریسک پذیری: یک مطالعه تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

The effect of readability and language choice in management accounting reports on risk-taking: an experimental study

چکیده فارسی:

خلاصه نویسی کتبی اسناد مالی ، پردازش اطلاعات را تسهیل می کند و به بهبود تصمیم گیری کمک می کند. با این حال ، به نظر می رسد که نقش خوانایی در فرآیندهای حسابداری هنوز مورد غفلت واقع شده است. مسئله خوانایی با توجه به این واقعیت که انگلیسی معمولاً به عنوان زبان رسمی شرکت در شرکت های چند ملیتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. گزارش های مدیریتی تهیه شده به زبان خارجی ممکن است کمتر از گزارش های نوشته شده به زبان مادری تهیه کننده گزارش،  خوانا باشد. در  این مطالعه ، هدف ما بررسی اثرات خوانایی گزارش و انتخاب زبان مادری مدیران یا یک زبان خارجی به عنوان زبان گزارشگری بر ریسک پذیری در زمینه حسابداری مدیریت می باشد. نتایج نشان داد که سطح پایین خوانایی به میزان معناداری تمایل به ریسک پذیری مفید را کاهش می دهد ، پدیده ای که از طریق اثر بار شناختی قابل تبیین است. همسو با تأثیرات زبان خارجی ، ما شواهدی را ارائه می دهیم که نشان می دهد استفاده از یک زبان خارجی همراه با سطح خوانایی بالا تمایل به پذیرش ریسک های مفید را افزایش می دهد. تحقیقات بیشتر نشان داد که اثر زبان خارجی فقط برای سطوح متوسط و بالای مهارت های زبانی وجود دارد و با کاهش حساسیت به بهترین وجه می توان آن را تبیین کرد.

کلمات کلیدی: اثر بار شناختی • اثر زبان خارجی • گزارشگری حسابداری مدیریت • خوانایی • ریسک پذیری

Abstract

Concisely written financial documents facilitate information processing and help to improve decision-making. However, the role of readability seems to be still neglected in accounting practice. Readability concerns become even more relevant in the light of the fact that English is commonly used as the corporate language in multinational corporations throughout the world. Management reports prepared in a foreign language may be less readable than reports written in the preparer’s mother tongue.With this study we set out to experimentally investigate the effects of report readability and choosing either managers’ mother tongue or a foreign language as the reporting language on risk-taking in a management accounting context. We were able to show that a low level of readability significantly reduces the willingness to accept beneficial risks, a phenomenon which can be explained by the cognitive load effect. In line with the foreign language effect, we provide tentative evidence that the use of a foreign language in combination with a high readability level enhances the willingness to undertake beneficial risks. Further investigation revealed that the foreign language effect is present only for a medium–high language proficiency level and can be best explained by the reduced emotionality account.

Keywords: Cognitive load effect · Foreign language effect · Management accounting reporting · Readability · Risk-taking

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد