مقاله ترجمه شده : تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 631 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H284

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط

عنوان انگلیسی:

Bank loan loss accounting treatments, credit cycles and crash risk

چکیده فارسی:

بانک هایی که از محافظه کاری متعارف در تدابیر حسابداری زیان وام بانکی پیروی می کنند، از کاهش ریسک سقوط بهره مند می شوند. کانال هایِ کلیدیِ اختیاریِ حسابداریِ زیان وام  ، مقررات و کمک هزینه ها هستند. ما نشان می دهیم که محافظه کاری متعارف موجب کاهش ریسک سقوط بانک های کوچک در دوره های کوتاه مدت و رونق اعتباری می شود. جالب توجه است، برای بانک های بزرگ، ریسک سقوط با حسابداری محافظه کارانه حتی برای بانک هایی که سطح شفافیت بیشتری دارند، کاهش نمی یابد.

از این رو، مقررات ناشی از تدابیر حسابداری زیان وام های بانکی  در بانک های محافظه کار،  فرصت مهمی برای کاهش  اثرات سیستماتیک ناشی از کاهش ناگهانی قیمت در سهام بانک های بزرگ ایجاد نمی کند

کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، حسابداری زیان  وام، وام بانکی، ریسک سقوط

Abstract

Banks that follow conditional conservatism in their loan loss accounting treatments benefit from a reduction in crash risk. The key discretionary loan loss accounting channels are provisions and allowances. We show that conditional conservatism reduces crash risk of small banks during periods of credit contraction and boom. Interestingly, for large banks, crash risk is not reduced by more conservative accounting even for those with higher levels of opacity. Hence regulation prompting for more conservative bank loan loss accounting does not present a significant opportunity to limit systemic effects arising from abrupt price declines in the stocks of large banks

Keywords: Accounting conservatism,Loan loss accounting,Bank lending,Crash risk