مقاله ترجمه شده حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل

دسته بندی: -

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 828 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحات ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H429

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۹ :  حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل(آزاد)

عنوان انگلیسی:

Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners

چکیده فارسی:

حسابداری ذهنی مجموعه ای از عملیات های شناختی را تشریح می کند که به سازماندهی فعالیت های مالی و تسهیل مدیریت پول کمک می کند. مالیات دهندگان مشاغل آزاد که از یک حساب ذهنی جداگانه برای پرداخت های مالیات بر درآمد آینده یا محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) استفاده می کنند ممکن است مالیات خود را درست تر و ساده تر  نسبت به سایر مالیات دهندگان اظهار کنند. این مطالعه با استفاده از پرسشنامه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا مالیات دهندگان مشاغل آزاد (۳۵۰ = N) از حسابداری ذهنی برای مدیریت مالیات بر درآمد و تعهدات مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند یا اینکه حسابداری ذهنی مربوط به دانش مالیاتی، ویژگی های کسب و کار و شخصیتی است و به چه میزان حسابداری ذهنی به رفتارهای مالیاتی وابسته است. نتایج ما نشان می دهد که برخی از مالیات دهندگان به صورت ذهنی مالیات را از گردش مالی جدا می کنند(جداکننده ها) در حالی که سایرین اینگونه نیستند(ادغام کننده ها). ما تفاوت های کمی در حسابداری ذهنی بین مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده پیدا کردیم. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی سازه های مجزایی هستند. جداسازی مالیات با تکانشگری (تحریک پذیری) کمتر و نگرشِ مثبتِ بیشتر نسبت به مالیات، ارتباط داشت. افرادی که اظهار داشتند که مالیات را از گردش مالی جدا می کنند، اغلب ادعا دارند که کسب و کارهای موفقی را از لحاظ مالی اداره می کنند. حسابداری ذهنی با “نیت افراد برای فرار مالیاتی” ارتباط ندارد اما افراد با نمرات حسابداری ذهنی بالاتر، سطوح مشخصی از برنامه ریزی مالیات را گزارش کردند. در حالی که روش تحقیق ما اجازه طرح نتایج علی را نمی دهد، این یافته ها می تواند نشان دهد که افزایش توانایی مالیات دهندگان مشاغل آزاد برای سازماندهی فعالیت های مالی خود، ممکن است یک استراتژی امیدوار کننده برای تقویت رقابت پذیری کسب و کار آنها باشد.

کلمات کلیدی: حسابداری ذهنی، مالیات، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، انطباق مالیاتی

Abstract

Mental accounting describes a series of cognitive operations that help organize financial activities and facilitate money management. Self-employed taxpayers who make use of a separate mental account for future income tax payments or collected value added tax (VAT) might find it easier to declare their taxes correctly than taxpayers who do not. This study used a questionnaire to investigate whether self-employed taxpayers (N = ۳۵۰) use mental accounting to manage their income tax and VAT obligations, whether mental accounting relates to tax knowledge, business and personality characteristics, and to what extent mental accounting is related to intended tax behavior. Our results reveal that some taxpayers mentally segregate taxes from turnover (segregators) while others do not (integrators). We found small differences in mental accounting between income taxes and VAT. Moreover, confirmatory factor analyses suggested that tax knowledge and mental accounting are distinct constructs. Segregation of taxes was related to lower impulsivity and more positive attitudes toward taxation. Individuals who stated they segregate taxes due from turnover more often claimed to run financially prosperous businesses. Mental accounting was not related to intentions of evading taxes, but individuals with higher mental accounting scores reported more pronounced levels of tax planning. While our research design does not allow drawing causal inferences, these findings could suggest that increasing self-employed taxpayers’ ability to organize their financial activities might be a promising strategy to strengthen the competitiveness of their businesses.

Keywords: Mental accounting,Tax,Income tax,VAT,Tax compliance