مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه فایل WORD

کد محصول: h13

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی  گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

عنوان انگلیسی:

Online reporting: accounting in cybersociety

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.

طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه- این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیده گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند.

یافته ها- یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، درک از نقطه تلاقی و اثرپذیری بین گزارش آن لاین و حسابداری را توسعه می دهد.

اصالت/ ارزش- این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی (مبهمی) قرار می دهد که به موجب آن گزارش آن لاین به صورتی انتقادی، تغییری و زمینه ای به لحاظ واقعیت ها و پتانسیل ها، فهمیده می شود.

کلمات کلیدی- عملیاتهای آنلاین، اینترنت، وب جهانی، اطلاعات حسابداری، تحقیقات

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد