مقاله ترجمه شده :  استفاده  از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

دسته بندی:

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 290 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  H298

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  استفاده  از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

عنوان انگلیسی:

Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل تاثیر ارزش افزوده  اطلاعات توسعه یافته مطابق با دو سیستم حسابداری اصلی برای تصمیمات سرمایه گذاری، با تاثیر مستقیم برروی جمع آوری سرمایه بازار شرکت های فهرست شده می باشد. به منظور دستیابی به نتایج تحقیقاتی، در این مطالعه ما به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی خاص، جمع آوری شده برای یک نمونه از ۶۵ شرکت فهرست شده رومانی در بورس اوراق بهادار بوخارست ، بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ پرداختیم. برای تجزیه و تحلیل داده به کار رفته، مدل های اقتصادسنج از متون، براساس تجزیه و تحلیل متعدد رگرسیون و تطبیق با اهداف تحقیقاتی، مورد استفاده قرار گرفتند. در این سطح مطالعه، نفوذ اطلاعات به دست آمده براساس استفاده از حسابداری وجه نقد (اندازه گیری شده از طریق جریان وجه نقد از عملیات، جریان وجه نقد از سرمایه گذاری و جریان وجه نقد از بودجه) و براساس استفاده از حسابداری تعهدی (اندازه گیری شده از طریق تنوع عملیات و درآمد خالص) برروی دستاورهای سرمایه شرکت های فهرست شده، برآورد و بررسی گردیدند. نتایج تحقیقاتی، رشد اهمیت ارزش اطلاعات به دست آمده براساس استفاده از حسابداری تعهدی در مقایسه با ارزش به دست آمده در نتیجه استفاده از حسابداری وجه نقد، در شرکت های فهرست شده رومانی را نشان دادند.

کلمات کلیدی: اطلاعات مالی، سرمایه گذاران، حسابداری تعهدی، حسابداری وجه نقد، اهمیت ارزش؛

  1. مقدمه

نوسان بازارهای مالی  باعث تولید نگرانی برای سرمایه گذاران در خصوص بهبود دائمی بهره وری در فرآیند تصمیم گیری مربوط به تعیین موقعیت سرمایه های موجود، می گردد. به منظور اثبات تصمیمات خود، سرمایه گذاران بایستی از اطلاعات مالی مطابق با معیارهای کیفیت، در تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده تاثیر برروی بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، استفاده نمایند. صورت های مالی منتشر شده توسط نهادهای اقتصادی، حمایت اطلاعاتی چشمگیری فراهم نموده، که برای عوامل محیطی اقتصاد و کمک به محدودسازی عدم قطعیت مربوط به فرآیند انتقال سرمایه ضروری هستند.

اطلاعات به دست آمده از صورت مالی سالانه بایستی مطابق با الزام اعلام دقیق موقعیت و عملکرد مالی برای نهاد گزارش دهنده باشند. در این راستا، اطلاعات مالی بایستی برخی معیارهای کیفی را رعایت کنند.

اگرچه حسابداری به طرز چشمگیری هنجار شده است، همچنان دیدگاه های مختلفی در خصوص نشان دادن واقعیت اقتصادی در ساختارهای خاص داشته (حسابداری تعهدی ، حسابداری وجه نقد)، بنابراین بحث های بسیاری در خصوص استفاده از بازده اطلاعاتی وجود دارد.

بازار سرمایه رومانی که همچنان در فرآیند تکامل قرار دارد، نگران وابستگی سرمایه گذاران به اطلاعات دست یافته می باشد. در این زمینه، بحث در خصوص اهمیت اطلاعات و اصول براساس تایید توانایی و کاربرد آن هاست.

این مطالعه به تجزیه و تحلیل تاثیر اطلاعات حاصل از  تعبیه اصول حسابداری تعهدی (صورت گرفته از طریق شاخص عملکرد – عملیات و نتیجه خالص) و اطلاعات مربوط به حسابداری وجه نقد (ترکیب شده از طریق جریان های وجه نقد) برروی تصمیمات سرمایه گذاری مالکان سرمایه موجود (بیان شده از طریق تکامل دستاوردهای سرمایه) می پردازد.