مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته

مشخصات محصول
قیمت:16500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h122

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته

عنوان انگلیسی:

Accounting for the Apple Inc business model: Corporate valuecapture and dysfunctional economic and social consequencesGlen

چکیده فارسی:

در مورد این موضوع خاص نویسندگان حسابداری در شرکت اپل یک مدل تجاری جدید را برحسب ظرفیت آن ایجاد کردند و به واسطه آن توانستند سودی را از چرخه عرضه جهانی آن مدل به دست آوردند. نویسندگان در این زمینه بحث کردند که تعدادی دلیل در رابطه با این مساله وجود دارد مثلا این که چرا مدل تجاری اپل ممکن نیست مناسب باشد و در نتیجه در پاسخ به این سوال مقدار وسیعی جنبه های غیر وابسته اجتماعی و اقتصادی رفتار شرکت را نشان می دهند که در جستجوی بخش ها و زنجیره های ارزش در درون بنگاه های اقتصادی و مالی هستند که حد و حدودهای لازم را در این زمینه گزارش می کنند در حالی که جانشین هزینه و ریسک می شود

مقدمه :

شرکت اپل به خاطر CEO Steve Jobs معروف گردید که او وضعیت های تصویر سازی حسی را با تولید کردن و بازاریابی کردن محصولات دیجیتال به خصوص آیفون و آپدها را به دست آورد که در نتیجه تکنولوژی های بسیار پیشرفته را از این طریق در اختیار مشتریان قرار داد. محصولات ابداعی جدید همراه با انطباق شان با مدل تجاری اپل توانستن ارزش کسب کنند و در نتیجه طیف هایی برای بازگشت سرمایه گذاران به این عرصه را ایجاد کردند. با توجه به ارزش سهم ایجاد شده این وضعیت را می توان تحت عنوان موفقیت آشکار و عالی معرفی کرد. در ارتباط با این موضوع خاص، نویسندگان حساب های گوناگونی را در مورد ماهیت و گستره تغییر شکل مدل تجاری اپل ایجاد کردند. این حساب ها باعث توجه متناقضی برحسب چگونگی دست یافتن هم زمان مدل تجاری اپل به ارزش همراه با گزارش کردن حد و حدود مالی شرکت ها و جایگزین کردن آن با هزینه و ریسک شده است. این فرایند مربوط به جایگذاری اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته به کارکنان است زیرا در زمانی مشابه چنان چه ارزش به دست آمده ارتقا می یابد تهدیدهایی نیز منجر به ویرانی اپل در حال مستحکم شدن می شود. مجموعه دوم مقالات در ارتباط با این موضوع خاص، ایده ای را در ارتباط با غیر عملکردی بودن نتایج اجتماعی اقتصادی مدل های تجاری برای شکل دادن خط مشی گسترش می دهد. چهار مقاله اول در ارتباط با موضوع خاص به صورت خاصی در مورد مدل تجاری اپل می باشد: چگونه اپل ادامه می یابد و تا چه وسعتی اپل مناسب می باشد.

نویسندگان این گروه از مقالات هدف مشترکی دارند که همین هدف باعث مفهومی شدن مدل تجاری اپل و فراهم ساختن یک سری از حساب ها در مورد سیر تکاملی، پیشرفت و قابلیت حفظ کردن وضعیت مالی آن شده است. مدل تجاری اپل در طول زمان ایجاد شده است که فعالیت های ایجاد کننده ارزش از نوآوری نشات گرفته است که از فعالیت های مربوط به عرضه کنندگان و مشتریان به دست آمده است. در جایی هم ارزش ایجاد شده و هم ارزش گرفته شده کمک به تغییر در راه اندازی های مالی، قیمت اشتراکی و ارزش بازاری یا MV برای سرمایه گذاران می کند. مدل تجاری اپل در ارتباط با چگونگی و نوع  روابط ایجاد شده بین سرمایه گذار می تواند به خوبی برای تغییر دادن مرزهای مالی و تغییر شکل نسبت های اجرایی مالی از نوع داخلی اجرا گردد. تغییر شکل مالی اپل می تواند درون منشوری در بخش حفاظت از اسناد شرکت قرار داشته باشد که تایید می کند یک تغییر شکل مالی شرکت تحت تاثیر ریسک ها و هزینه ها نسبت به یک فضای اجتماعی و اقتصادی وسیع منعکس می گردد. مجموعه نهایی مقالات در ارتباط با این موضوع خاص ب  روی خرده فروش های موادغذایی در انگلستان متمرکز شده است و Brough of Enfield لندن نیز جایی است که نویسنده ها چگونگی سر و کار داشتن با فرصتها و جایگذاری ارزش های مالی و خطر منجر به اقتصاد و نتایج اجتماعی متناقض را کسب می کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد