مقاله ترجمه شده : حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

دسته بندی:

قیمت: 310,000 ریال

تعداد نمایش: 242 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H279

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

عنوان انگلیسی:

Economic Accounting in the Simple Hotelling Model

چکیده فارسی:

مدل هتلینگ ساده استخراج منابع پایان پذیر به علت ساده بودن آن، ابزار کارامدی برای اشاره به دو موضوع در حسابداری اقتصادی است: ۱- برابری بنیادی در محاسبه استهلاک و در دفترداری دوبل/دوطرفه، یا جریان مدور، که هم حسابداری و هم اقتصاد اعمال میشوند. ۲- انگیزه‌ها، تصمیمات و درامد در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردارند. مستدل است که حسابداری مالی خواسته‌های موضوع اول را برآورده میکند اما در مورد موضوع دوم اینچنین نیست. و اینکه حسابداری سبز در هر دو با ناکامی مواجه است. رضایت هر دوی آنها را میتوان در صورتی جلب کرد که سود سرمایه در تولید و درامد خالص گنجانده شود. مقایساتی با مطالعات اقتصاد عمومی نیز انجام گرفته است.

کلمات کلیدی: حسابداری، منبع پایان پذیر، هتلینگ، سرمایه گزاری، تنزل/استهلاک، درآمد، سود سرمای

Abstract

Because of its simplicity, the simple Hotelling model of exhaustible-resource extraction is a useful vehicle to address two themes in economic accounting: (1) Foundational equalities in the calculation of depreciation and in double-entry bookkeeping, or circular flow, apply in both accounting and economics. (2) Incentives, decisions and outcomes are crucial in economics. It is argued that financial accounting satisfies the demands of the first theme but not the second and that green accounting falls short on both. Both can be satisfied if capital gains are included in net income and product. Comparisons are made to studies in general economics

پاسخ دهید