دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست

مشخصات محصول
قیمت:23000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H250

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  پیکر بندی دیالوژیک سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست: درس هایی از، و برای امور مالی خرد

عنوان انگلیسی:

Dialogic framing of accounting information systems in social and environmental accounting domains: Lessons from, and for, microfinance

چکیده فارسی:

طراحی، کاربرد و ارزشیابی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست (SEA) تا حد زیادی مستلزم مطرح کردن منافع ذینفعان می باشد. از آنجایی که ذینفعان مختلف دارای منافع رقابتی هستند، پس تفکر جدید در مورد نحوه تطبیق آنها ضرورت دارد. براون (۲۰۰۹) با تبعیت از دموکراسی مجادله ای یک چارچوب دیالوژیک پیشنهاد کرد. این نوع دموکراسی هنگام محقق نشدن اتفاق نظر وارد عمل می شود. در این چارچوب پیشروی از طریق تعهد به فرایند های حسابداری تسهیل می شود که بیانگر و منطبق بر دیدگاه های رقابتی می باشد. مطالعه قبلی در زمینه AIS (بلک بورن و همکارانش ۲۰۱۴ و دیلارد و یوتاس ۲۰۱۳) بر مبنای کار براون می باشد تا دیدگاه تئوریکی مفیدی در عرصه ی AIS- SEA توسعه یاید که به نحو جدی به کثرت گرایی توجه دارد. ما این روال تحقیق را با بررسی پیشرفت های به عمل آمده صنعت امور مالی خرد گسترش داده و به تشریح این مورد می پردازیم که اطلاعات حسابداری جنجالی چگونه می توانند در بررسی طراحی AIS- SEA، اجرا و ارزشیابی و شروع نوآوری و تغییر در این صنعت مفید باشند. امور مالی خرد مثالی از عرصه رقابت آمیزی می باشد که در آن ماموریت/ ارزش های اجتماعی بطور آشکاری در رقابت با اهداف اقتصادی نهاد های مالی خرد می باشند. در روش مجادله پیشنهاد می شود که این نوع رقابت در صورت تایید و تسهیل شدن، از پتانسیل تقویت پاسخ های نوآورانه و کاهش احتمال بروز یک دیدگاه برتر بر دیدگاه های دیگر برخوردار است. دستاورد های این رشته برای اصول حسابداری دیالوژیک نشان می دهد که این دیدگاه چگونه در طراحی و استفاده از سیستم هایی سهیم است که اهداف اجتماعی و زیست محیطی و همینطور اهداف اقتصادی را مطرح می کنند. ما به بررسی دستاورد ها و نواقص موجود در دستیابی به سیستم های کثرت گرایانه در حوزه امور مالی خرد می پردازیم.

کلمات کلیدی: مجادله، حسابداری دیالوژیک، حسابداری مجادله ای، حسابداری اجتماعی و محیط زیست، امور مالی خرد

مقدمه

براون و همکارانش (۲۰۰۵) این فرض را مسلم می دانند که نیاز رو به رشدی برای گسترش دادن محدوده سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) به پشتیبانی از تصمیم گیری وجود دارد که نه تنها پایداری اقتصادی، بلکه پایداری اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد. طراحی، اجرا و ارزشیابی موفقیت آمیز AIS در حوزه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست (SEA) مستلزم بررسی جدی کثرت گرایی، یعنی تشخیص آنست که اهداف چند گانه و ذینفعان را می بایستی بطور آشکاری در تمام سطوح دخیل کرد. ذینفعان مختلفی که با هم رقابت داشته و گاهی اوقات اهداف خاص متقابل بر مبنای منافع نا سازگار آن ها پیش بینی می شوند اطلاعات متناقضی از سیستم های حسابداری ارائه کرده و تقاضاهای مرتبط با مسئولیت این سیستم ها در تضاد با هم می باشند. براون (۲۰۰۹) یک چارچوب دیالوژیک پیشنهاد می کند که عمدتا بر مبنای فلسفه سیاسی دموکراسی مجادله ای ساخته شده است. این دموکراسی هنگام محقق نشدن اتفاق نظر وارد عمل می شود، در این چارچوب، پیشروی از طریق تعهد به فرایند های حسابداری تسهیل می شود که بیانگر و منطبق بر دیدگاه های رقابتی می باشند، هدف نه اتفاق نظر منفعل، بلکه درک، یادگیری و پیشروی می باشد.

مجادله مبنای تئوریکی مفیدی برای اجرای رویکرد کثرت گرایانه در عرصه حسابداری فراهم می کند، چرا که امکان تجسم سازی، شروع و گسترش سیستم های حسابداری و مسئولیت پذیری با هدف مطرح کردن منافع چندگانه و رقابتی را فراهم می کند. این دیدگاه محققان و متخصصان را توانمند می سازد تا پا از این فرض فراتر بگذارند که تنها یک روش برتر برای نمایش واقعیت اقتصادی وجود داشته که این امکان را به سیستم های  حسابداری می دهد که بتوانند در تطابق با سایر سیستم ها باشند. در مطالعه قبلی (بلک بورن و همکارانش ۲۰۱۴ و دیلارد و یوتاس ۲۰۱۳) چارچوب دیالوژیک به عنوان یک دیدگاه تئوریکی مفید در طراحی، کاربرد و ارزشیابی AIS-SEA ی کثرت گرایانه پیشنهاد شد. ما این روند تحقیق را با بررسی مطالعه موردی گسترش می دهیم که به شفاف سازی دیدگاه تئوریکی مجادله ای و اثبات این مورد کمک می کند که چگونه مولفه های کلیدی این چارچوب با توجه به دیدگاه طراحی و انتقاد تعیین می شوند. مطالعه موردی که ما انتخاب کرده ایم صنعت امور مالی خرد می باشد. در سال های اخیر، این صنعت تلاش چشمگیری در زمینه توسعه سیستم ها بر مبنای معیار های ارزشیابی/ تایید مشروعی داشته است که سازگار با اهداف اقتصادی و اجتماعی بیان شده آن ها می باشند. در این راستا، این صنعت با مسائل مربوط به توسعه سیستم های اطلاعاتی خاصی دست و پنجه نرم می کند که مدیریت این سازمان ها را تسهیل می کنند. بعلاوه، هدف این سیستم های ارزشیابی کارآمدی نهاد ها در تحقق اهداف اجتماعی شان می باشد. شاخص های اجتماعی بیانگر منافع ذینفعان با نیاز های اطلاعاتی مختلف و مسائل اجتماعی مشاجره انگیز در بطن شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی در حال توسعه می باشند.

چارچوب دیالوژیکی که ما برای بررسی سیستم های حسابداری در امور مالی خرد استفاده می کنیم بر مبنای اولین مطالعه براون (۲۰۰۹) می باشد. براون درصدد توسعه رویکردی برای حسابداری است که به منافع و نیاز های مختلف ذینفعان احترام بگذارد، او نقش قدرت در ممتاز بودن بعضی منابع بر منافع دیگر را مطرح کرده و غیر ممکن بودن رسیدن به اتفاق نظر پیرامون سیستم های حسابداری انفرادی را تصدیق می کند. دیالوژیک و دموکراسی مجادله ای، شالوده ی تئوریکی برای مطالعه وی فراهم می آورد. چارچوب براون مجموعه ای از هشت اصل، ارائه شده در جدول ۱ می باشد که در خلق سیستم های حسابداری مفید است، به نحو جدی به پدیده ی کثرت گرایی پرداخته و شامل دیدگاه ها و منافع متعددی می باشد. این هشت اصل تصدیق می کنند که هرگاه دیدگاه های متعددی در عرصه های حسابداری وجود داشته باشد، معمولا تمایل بر آنست که محاسبات پولی توسط متخصصان توسعه یافته و برای آن ها بر موارد دیگر برتری داشته باشند و با آن ها به شکل موارد ارائه هدفمند برخورد شود. اصول وی به شکل گیری فرایند های مشارکتی کمک می کنند که در آن ارزش های مختلفی مطرح و پذیرفته می شوند، تلاش هایی برای خنثی سازی قدرت صورت می گیرد و سیستم هایی برای غیر متخصصان در دسترس می باشد.  بعلاوه، این چارچوب تایید می کند که این سیستم ها همواره در حال تکامل بوده و به اجتناب از جایگزینی سیستم سرمایه محور به سیستم یکپارچه دیگر کمک می کند. چارچوب براون ضرورت تحقیق و توسعه مبتنی بر نظریه را به خوبی مشخص می کند که این امر منعکس کننده حوزه گسترده تر و کثرت گرایانه تری برای غلبه بر تفکر AIS سنتی و متاثر از اقتصاد می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد