مقاله ترجمه شده : حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

دسته بندی: -

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 535 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H329

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

عنوان انگلیسی:

Environmental management accounting and its effects on carbon management and disclosure quality

چکیده

در کنار توسعه حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) در دهه گذشته، انواع حسابداری مدیریت و ابزار کنترلی طراحی و اجرا شده اند تا موجب بهبود اندازه گیری و مدیریت عملکرد سازمانی محیط زیست و اطلاعات شوند . در حالی که اهمیت EMA در پایداری شرکت ها به طور فزاینده ای مورد تایید قرار گرفته است،ادبیات موجود، توجه کمتری به ارزیابی و درک کاربرد EMA و اثربخشی آن در کیفیت مدیریت انتشار کربن و افشای آن  داشته است. با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۱۱۴ شرکت بزرگ در ایالات متحده، آلمان، استرالیا و ژاپن، ما دریافتیم که بسیاری از شرکت ها برخی از ابزارهای EMA را اعمال کرده اند، با این حال تنها تعداد کمی از آنها از تمامی ابزارهای EMA استفاده کرده اند . تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که کاربرد EMA تاثیر قابل توجهی در مدیریت هر چه بیشتر کربن و کیفیت افشای شرکت دارد. تجزیه و تحلیل های بیشتر مشخص کرد که ابزارهای  حسابرسی و معیار سنجی و همچنین ابزارهای کنترل،  اثرات قابل توجهی در مدیریت و افشای کربن دارند، در حالیکه برای ابزار اندازه گیری اثرات قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. بر اساس نتایج، مفاهیم برای مدیریت آموزشی و تمرین کنندگان توسعه یافته است، که می تواند به مدیران کمک کند تا انتخاب های آگاهانه تری را برای استفاده از ابزارهای EMA به کار گیرند.

کلیدواژگان: حسابداری مدیریت محیط زیست، حسابداری محیطی، افشای کربن، مدیریت کربن، مدیریت پایدار

Abstract

Along with the development of environmental management accounting (EMA) in the past decade, a variety of management accounting and control tools have been designed and implemented to improve the measurement and management of corporate environmental performance and information. While the importance of EMA to corporate sustainability has been increasingly acknowledged, extant literature has drawn little attention on assessing and understanding EMA application and its effectiveness on the quality of carbon emission management and disclosure. Using data gathered of 114 large firms in the US, Germany, Australia and Japan, we find that many firms have applied some EMA tools, yet only a few have applied the full range of EMA tools. The empirical analysis reveals that EMA application has a significantly positive impact on both corporate carbon management and disclosure quality. Further analysis specifies that audit and benchmarking tools as well as control tools have significant effects on carbon management and disclosure, while for measurement tools no significant effects could be observed. Based on the results, implications are developed for management education and practitioners, which can help managers to make better informed choices for the application of EMA tools.

Keywords : Environmental management accounting,Environmental accounting,Carbon disclosure,Carbon management,Sustainability management