مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 374 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:       ۱۳  صفحه word

(دانلود  رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M105

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی:

A cyclical view of the relationship between corporate governance and strategic management

چکیده فارسی:

بخش اعظم تحقیقات درباره­ی ارتباط بین حاکمیت (راهبری) شرکتی و مدیریت استراتژیک بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت استراتژیک تمرکز کرده­اند. در این مقاله مدلی ادواری را پیشنهاد می­دهیم که نشان می­دهد تصمیمات استراتژیک نیز می­توانند از طریق شکل­دهی ساختار مالکیت شرکت بر حاکمیت شرکتی اثرگذار باشند. در رابطه با تأثیرات تصمیمات استراتژیک بر ساختار مالکیت شرکت و حاکمیت شرکتی در زمینه­های شرکت­های تجاری عام (دولتی)، شرکت­های خصوصی و خصوصی­سازی شرکت­های دولتی نیز بحث می­کنیم. امیدواریم مدل ادواری ما بتواند محققان را به سوی توسعه یک دیدگاه کاملتر در رابطه با ارتباط بین مدیریت استراتژیک، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی هدایت کند.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژیک، حاکمیت (راهبری) شرکتی، تنوع­بخشی، IPO (فروش اولیه سهام)، خصوصی­سازی

۱-مقدمه

تحقیقات در باب ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک عمدتاً بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت استراتژیک تمرکز کرده¬اند. این تحقیق بر پایه فرض جداسازی کنترل مدیریتی و مالکیت بنا شده که در آن مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان (مالکان)، سهم قابل توجهی تأثیرات تصمیمات خود را نمی¬پذیرند (Jensen and Meckling1976). به منظور کنترل مشکلات نمایندگی منتج از تفکیک عملکردهای تصمیم و ریسک¬پذیری، سازمان¬ها عمل تصویب و نظارت تصمیمات را از شروع و اجرای تصمیمات جدا می¬سازند. (Fa.ma and Jensen1983). بنابراین حاکمیت شرکتی با تصویب و نظارت برتصمیماتی مرتبط است که توسط مدیران شروع و اجرا می¬شوند.

عملکرد حاکمیت شرکتی معمولاً توسط هیئت مدیره درون سازمان¬ها انجام می¬شود. هیئت¬مدیره همواره قدرت استخدام و اخراج مدیران ارشد و تصویب و نظارت بر تصمیمات مهم را دارد. علاوه بر این، آن¬ها می¬توانند از طریق سازگار کردن منافع سهامداران و مدیران ارشد بوسیله¬ی جبران خدمت مدیران، مخصوصاً عملکرد بلندمدت براساس پاداش¬هایی چون مالکیت سهام و برنامه های اختیار معامله سهام بر تصمیمات استراتژیک تأثیر بگذارند. تحقیقات تجربی متفقاً دریافتند که مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی مانند جبران خدمت هیئت مدیره و مدیران اجرائی، تصمیمات استراتژیک را تحت¬تأثیر قرارمی¬دهد. ( مثل Beattgar Zajac 1944،  Cyert et al.2002،Hoskisson et al.1944،Sanders2001،Westphal and Fredrickson2001) . این نتایج اثباتی برای بحث¬ تئوری نمایندگی محسوب می¬شوند که مدیران تمایل به اجرای تصمیمات استراتژیکی دارند که در ازای ضرر سهامداران به آن¬ها سود برساند و این اتفاق زمانی می¬افتد که حاکمیت شرکتی مؤثری موجود نباشد.