مقاله ترجمه شده پیامدهای حاکمیت شرکتی از نظر فناوری های تحول آفرین

دسته بندی: - -

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 136 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M987

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  پیامدهای حاکمیت شرکتی از نظر فناوری های تحول آفرین: یک مرور کلی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate governance implications of disruptive technology: An overview

چکیده فارسی:

در این مقاله دیدگاهی ،  موضوعی ویژه با عنوان “حاکمیت نوآورانه و مسیرهای پایدار در یک محیط تحول آفرین” ارائه شده است. این مقاله چارچوبی را برای بررسی جدید ترین پیشرفت ها در زمینه نوآوری ها و فناوری های تحول آفرین (DTI) ایجاد می کند. سپس مقاله به بررسی ویژگی های مشترک DTI ها و پیامدهای آن در اصول و طراحی حاکمیت شرکت ها و مکانیسم های حسابداری در سطح سازمانی می پردازد. پس از آن ، این مقاله ویژگی های معین مدل های ساختاری نوظهور مرتبط با DTI را که تقاضا برای تغییر در حاکمیت شرکت ها و مکانیسم های حسابداری را شکل می دهند، شناسایی می کند. همچنین در مورد سه مقاله ارائه شده در نسخه  ویژه مجله ،بحث شده است. مقاله حاضر با ارائه چندین چارچوب مطالعه برای تحقیقات آتی در زمینه طراحی سیستم های حاکمیتی نوین و پایدار ، با طرح دیدگاه های نظری و روش شناختی چند رشته ای نتیجه گیری می کند. این پژوهش خواستار تحقیقات بیشتر در زمینه حسابداری می باشد.

 واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، فناوری های تحول آفرین ، نوآوری

Abstract                                                                                                

This position paper introduces the special issue on “Innovative Governance and Sustainable Pathways in a Disruptive Environment”. The paper develops a framework to review the state of the art in disruptive technology and innovations (DTIs). Then the paper reviews the common characteristics of DTIs, and their implications for the principles and design of corporate governance and accounting mechanisms at the organisational level. Following on from that, the paper identifies the defining features of emergent DTI-related structural models that shape the demand for and changes to corporate governance and accounting mechanisms. The contributions of the three papers in the special issue are discussed. The paper concludes by proposing several research themes for future research on designing more innovative and sustainable governance systems, drawing on multidisciplinary theoretical and methodological perspectives. This complements calls for future research in accounting in our special-issue papers.

Keywords: Corporate governance, Disruptive technologies, Innovation